Terminarz spotkań 2021/2022

Drukuj

 

Zebrania

informacyjne/

konsultacje

3 września 2021 r. klasy 7i 8

6 września 2021    klasy 1-3 17.00

 klasy 4i5 - 18.00

25 października 2021 r.

6 grudnia 2021 r.  /konsult. dot. przewidywanych ocen niedostatecznych/

4 kwietnia  2022 r.


13maja 2022 r. 
/konsult. dot. przewidywanych ocen
niedostatecznych/

 

 

Wywiadówki

13 stycznia 2022 r.

20 czerwca  2022r.  

Zebrania 

Rady Rodziców

 

 

3 września 2021 r.

7 października 2021 r.

13 stycznia 2022 r. 

23 czerwca 2022 r.