Terminarz spotkań 2019/2020

Drukuj

 

Zebrania

informacyjne/

konsultacje

5 września 2019 r.

18 listopada 2019 r.

16 grudnia 2019 r.  /konsult. dot. przewidywanych ocen niedostatecznych/

23 marca  2020 r.


11 maja 2020 r. 
/konsult. dot. przewidywanych ocen
niedostatecznych/

 

 

Wywiadówki

20 stycznia 2020 r.

15 czerwca  2020r.  

Zebrania 

Rady Rodziców

 

 

4 września 2019 r.

7 października 2019 r.

16 stycznia 2020 r. 

15 czerwca 2020 r.