Polskie legendy

Legendy są pierwszym elementem folkloru i tradycji,
z którym spotykamy się już w dzieciństwie,
 pierwszymi historiami, które ktoś nam opowiedział. 
To właśnie legendy przybliżały nam historię naszego narodu,
uczyły nas co jest dobre, a co złe.

Copyright 2011 Polskie legendy. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free