WAWEL - Spotkanie Szkół Jadwiżańskich

W dniach 8 i 9 lutego 2013 odbyło się I Ogólnopolskie Forum Dyrektorów, Nauczycieli Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.

Spotkanie miało miejsce na Wawelu. Ponieważ Rodzina Jadwiżańska liczy prawie 200 szkół różnych poziomów kształcenia, na Królewskim Zamku spotkali się pedagodzy z różnych miast, miejscowości, miasteczek. Przez 2 dni prezentowali osiągnięcia i dokonania swoich placówek, przedstawiali prace i filmy ukazujące uroczystości i działania uczniów i nauczycieli szkół noszących imię Królowej.

W pierwszym dniu ks. Prałat Z. Sochacki, proboszcz Katedry Wawelskiej zaprezentował zaproszonym gościom skarby Skarbca Katedralnego, a później w Pracowni Konserwacji Tkanin można było zapoznać się z prezentacją pracy konserwatorów nad rekonstrukcją szat Królowej.
Po modlitwie przy relikwiach Św. Królowej nastąpił dalszy ciąg spotkania. Dzień kolejny, czyli sobota rozpoczęła się modlitwą w Katedrze Wawelskiej przy relikwiach Naszej Patronki, a póżniej uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wykładów w Auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Ks. Profesor J. Urban, dyrektor Archiwum Kapitulnego przedstawił w ciekawy sposób badania dotyczące grobu – relikwiarza Św. Jadwigi, a p. mgr B. Kalfas, kierownik Pracowni Tkanin opowiedziała o średniowiecznych zwyczajach pogrzebowych i tkaninach związanych z tym obrzędem.

Ważną sprawą było omówienie zaplanowanych działań i spotkań na rok bieżący. Ponowne spotkanie odbędzie się w czerwcu na Wawelu.

Copyright 2011 WAWEL - Spotkanie Szkół Jadwiżańskich. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free