Pomoc psychologiczna - dane teleadresowe

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 os. Szkolne 27, tel. 12 644-18-85
Ośrodek Terapii i Poradnictwa Rodzin os. Krakowiaków 2 tel. 12 644-05-08
Poradnia Wieku Rozwojowego os. Centrum B11 tel. 12 644-00-64
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul. Półkole 11 tel. 12 412-15-66
Poradnia Psychologiczna Polskiego Towarzystwa Dysleksji ul. Lotnicza 3 tel. 12 643-16-75
Krakowski Ośrodek Terapii KOT ul. Helclów 23a tel. 12 422-18-58
NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień ul.Wielicka 73 tel. 12 425-57-47
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłowska 8b tel. 12 421-92-82

 

Copyright 2011 Pomoc psychologiczna - dane teleadresowe. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free