Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 2019/2020

 

 

Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone przez Centrum

                                         JĘZYKOWE EUREKO 2

 

 

Metodyka nauczania języków w tej szkole opiera się na najnowocześniejszych założeniach dydaktycznych. To metoda komunikatywna (Communicative Approach) wzmocniona zastosowaniem multimedialnych nośników informacji. Wykorzystywana jest również metoda Total Language Immersion (zajęcia prowadzone są tylko w języku angielskim) prowadząca do wysokich wyników w nauczaniu języka angielskiego.

 

Programy nauczania języków obcych w Eureko są zgodne z założeniami Common European Framework of Reference for  Languages obszernego dokumentu, który jest najbardziej aktualnym opisem procesów nauczania i przyswajania języków obcych. 

 

Koszt zajęć to 599 ,00 zł. na semestr, czyli 30 godzin.

Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu, wg. harmonogramu

 

Środki należy przesłać do 20 października 2018  na konto

ING Bank Śląski

04 1050 1445 1000 0023 2171 8641

w tytule nazwisko i imię dziecka i szkoła i klasa.

tel. kontaktowy            P.Nędza Agnieszka           604 108 511

                     

 

Regulamin zajęć język angielski organizowanych przez szkołę językowej Eureko
1. Zajęcia językowe są podzielone na dwa semestry.: semestr 1 2.10-31.01.2020 oraz semestr 2 od 1.02.2020 – 30.05.2020 z przerwą feryjną .

2. Zapis dziecka na zajęcia równoważy się z akceptacją regulaminu szkoły językowej Eureko.

3. Każdy rodzic uzupełnia i dostarcza do szkoły językowej Eureko deklarację dotyczącą uczestnictwa jego dziecka na zajęciach j. angielskiego.

4. Dziecko zapisane na zajęcia Eureko jest zabierane ze świetlicy szkolnej przez lektora 

 

5. W przypadku gdy dziecko nie chce iść na zajęcia taki fakt jest zgłaszany rodzicowi poprzez szkołę językową Eureko.

6. Uczniowie klas 4 i wyżej przychodzą na zajęcia pod salę lekcyjną, gdzie odbywają się zajęcia szkoły językowej Eureko.

7. Wszelkie nieobecności dzieci na zajęciach nie są podstawą do zmian płatności za kurs językowy.

8. W przypadku nieobecności lektora szkoła językowa Eureko ustala zastępstwo bądź odrabia tą lekcję w innym terminie. O terminie rodzice zostają powiadomieni pisemnie w zeszycie do dodatkowego angielskiego .

9. Każdy uczestnik kursu ma obowiązek zakupić podręcznik do swojego kursu.

10. Podręcznik do kursu nie jest w cenie zajęć.

11. Każdy uczeń na zajęciach obowiązkowo ma posiadać: piórnik, zeszyt przedmiotowy oraz podręcznik do zajęć. Zeszyt przedmiotowy służy jako dzienniczek do kontaktu z rodzicem. Prosimy o regularne sprawdzanie informacji od nas.

12. Grupa językowa liczy od 9-15 osób.

13. Każda grupa językowa ma zajęcia 2 razy w tygodniu 45 minut.

14. W przypadku naruszania przez ucznia wszelkich norm i zasad poprawnego zachowania, w szczególności przeszkadzania innym kursantom w zajęciach szkoła językowa Eureko zastrzega sobie prawo skreślenie takiego ucznia z listy grupy bez konsekwencji finansowych dla Eureko.

15. Skreślenie z listy kursantów musi być poprzedzone trzema pisemnymi ostrzeżenia w zeszycie do dodatkowego angielskiego.

16. W semestrze 2 lektor zaprasza rodziców na lekcję otwartą z udziałem rodziców.

17. Na zakończenie kursu każde dziecko otrzymuje dyplom uznania za swoje osiągnięcia w kursie językowym.

Copyright 2011 Zajęcia z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free