Klasa VII

Drukuj

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

- PROPOZYCJE DLA KLAS VII

Rok szkolny 2021/2022

 

MIESIĄC

TEMATYKA

WRZESIEŃ

 1. Wybór samorządu klasowego – prawa i obowiązki ucznia. Przypomnienie obowiązujących regulaminów.
 2. 8 września – Dzień marzyciela – Nasze plany na nowy rok szkolny.
 3. Ważne daty – Polski wrzesień 1939 – 82 rocznica wybuchu II wojny światowej.
 4. Zapobiegamy degradacji środowiska – 16 września Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej.

PAŹDZIERNIK

 1. Estetyka ubioru, higiena osobista, szkolny dres-code.
 2. Święto Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Konwencja  Praw Dziecka.
 4. Komunikacja kluczem dobrych relacji.

LISTOPAD

 1. Święto Niepodległości – sylwetki bohaterów narodowych.
 2. Ja w cyberprzestrzeni.
 3. Tradycje, obrzędy, zwyczaje – co nas jeszcze łączy?
 4. To co robisz dzisiaj decyduje o tym kim sie stajesz.

GRUDZIEŃ

 1. Sztuka dzielenia się, empatia, solidarność.
 2. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.
 3. Świąteczne tradycje.

STYCZEŃ

 1. Podsumowanie I okresu nauki - sztuka adekwatnej samooceny.
 2. Stres – jak sobie z nim radzić? 

LUTY

 1. Rola mediów w naszym życiu.
 2. Kultura ma wiele znaczeń…
 3. Trening czyni mistrza – dbam o swój rozwój.
 4. Czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie – o sile uczuć.

MARZEC

 1. Święto Kobiet – działania integrujące klasę.
 2. „My nie palimy – to nie dla nas” – edukacja prozdrowotna.
 3. Wartości w naszym życiu - co jest dla ciebie naprawdę ważne? dlaczego to ważne?
 4. Jestem asertywny – potrafię powiedzieć nie.

KWIECIEŃ

 1. Ja w swojej klasie… jak współpracuję z innymi.
 2. Dzień Ziemi – To nie nasza planeta jest zagrożona, tylko warunki dla naszego przetrwania.
 3. Święta wielkanocne – czas odrodzenia i nadziei.

MAJ

 1. Co oznaczają dla mnie daty – 1 i 3 maja?
 2. Czy można i jak pomagać innym. Wolontariat.
 3. Kto czyta żyje wielokrotnie.
 4. „Mama zawsze zrozumie i wybaczy…” – jak okazać, że ją bardzo kocham.

CZERWIEC

 1. Odpowiedzialność prawna nastolatka.
 2. Królowa Jadwiga  – nasza patronka.
 3. Podsumowanie pracy w II okresie nauki. Wypoczywajmy zdrowo i bezpiecznie.

wrzesień

1.     1.  Organizacja roku szkolnego. Zasady funkcjonowania szkoły w czasie
      pandemii. Wybór Samorządu Klasowego. Zapoznanie ze Statutem
Szkoły – prawami i obowiązkami ucznia. Przypomnienie Regulaminu
Oceny z Zachowania. Bezpieczeństwo 
w drodze do szkoły, podczas lekcji
 i przerw. Zachowanie w stanach zagrożenia (sygnały alarmowe, drogi
ewakuacyjne).

2.     2. Jak się uczyć zdalnie?

3.     3. Trudne chwile – jak sobie radzić?

4.     4. Dzień Chłopaka – integracja zespołu klasowego.

październik

1.     1. Estetyka ubioru, higiena osobista. Szkolny dress – code.

2.     2. Nauczyciel – zawód, czy powołanie?

3.     3. Dzień Praw Dziecka.

4.     4. Komunikacja kluczem dobrych relacji.

listopad

1.     1. Oddajemy hołd tym, którzy od nas odeszli..

2.     2. Rocznica odzyskania Niepodległości- sylwetki ludzi odważnych i ich
 działania. Kształtowanie postaw patriotycznych.

3.     3. Ja w cyberprzestrzeni?
4. Tradycje andrzejkowe.

grudzień

1.     1. Mikołajki klasowe.

2.     2. Konflikt, czyli jak radzić sobie w trudnej sytuacji.

3.     3. Nasze świąteczne tradycje.

styczeń

1.     1. Stres – jak sobie z nim radzić?

2.     2.Przyjaciel – lekarstwo na całe zło.
3. Samoocena – proponujemy oceny z zachowania. Czy mogę być 
z siebie dumny? – podsumowanie I okresu.

luty

1. „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie” – o sile uczuć.

1.     2. Bezpieczne ferie. Aktywne sposoby spędzania wolnego czasu.

marzec

1.     1. Święto Kobiet w klasie – zabawy integrujące klasę.

2.     2. „ My nie palimy – to nie dla nas” – edukacja prozdrowotna.

3.     3. Jestem asertywny, potrafię powiedzieć „nie.

4.     4. Marzę o … - marzenia te wielkie i te małe.

kwiecień

1.     1. Jestem wartościowym człowiekiem! – szukamy w sobie pozytywnych cech.

2.     2. Święta Wielkanocne – czas odrodzenia i nadziei.

3.     3. Jestem eko – nie marnuję.

maj

1.     1. Ważne daty dla Polaka - Konstytucja 3 Maja.

2.     2. Kto czyta, żyje wielokrotnie.

3.     3. „Mama zawsze rozumie i wybaczy …” – jak pokazać, że ją tak bardzo
kochamy.

4.     4. Agresja - sposoby radzenia sobie z nią.

czerwiec

1.     1. Odpowiedzialność prawna nastolatka.
2. Święto Patrona Szkoły.
3. Podsumowanie roku szkolnego. Bezpieczne wakacje.