klasa VIII

Drukuj

  TEMATYKA  GODZIN  WYCHOWAWCZYCH

- PROPOZYCJE  DLA  KLASY VIII

Rok szkolny 2022/2023

MIESIĄC

TEMATYKA

wrzesień

  1.    Wybór samorządu klasowego – prawa i obowiązki ucznia. Przypomnienie obowiązujących regulaminów. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie pobytu w szkole.

2.      Ważne daty w historii Polski.

3.    Zgrany zespół klasowy – czy to my?

4.      Dzień Chłopaka.   

październik

1.      Zasady i przygotowanie do egzaminów – egzaminy próbne.

2.      Dzień KEN.

3.     Komunikacja między ludźmi – jak rozmawiać.

4.      Estetycznie, czyli jak.

listopad

1.      Listopadowe święta.

2.      Ważne postacie historii Polski.

3.      Co to znaczy mieć silną wolę.

  4.    Ja w cyberprzestrzeni.

grudzień

1.      Mikołajki klasowe.

2.      Być empatycznym, czyli …

3.     Wigilia i tradycje polskie.

styczeń

1.      Samoocena – podsumowanie 1 okresu.

2.      O emocjach czasu dojrzewania.

 3.       Bezpieczne ferie.

luty

1.     Nasze plany , czas wyboru – za kilka miesięcy żegnamy szkołę.

  2.     Trening czyni mistrza w każdej dziedzinie.

  3.     O sile uczuć… 

marzec

1.      Dzień Kobiet.

2.      Rola rodziny w życiu człowieka.

3.     Odpowiadam za siebie, czyli czym się kieruję w wyborach.

  4.   Stres i ja…

kwiecień

1.     Kwietniowe święta.

  2.      Z ekologią za pan brat.

 3.    Ja w swojej klasie i rodzinie.  

maj

1.     Ważne daty dla Polski.

2.      Przed egzaminami, jak się przygotować…

3.      Rola mediów w naszym życiu.

czerwiec

1.      Nasze święto 1 czerwca.

2.     Nasza Patronka Św. Jadwiga Królowa Polski.

3.   Pożegnania nadszedł czas,… 

 

1.      Organizacja roku szkolnego. Wybór Samorządu Klasowego. Zapoznanie ze Statutem Szkoły – prawami i obowiązkami  ucznia. Przypomnienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.  Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, podczas lekcji  i przerw. Zachowanie w stanach zagrożenia ( sygnały alarmowe, drogi ewakuacyjne ).

2.      Polski wrzesień – odwiedzamy miejsca pamięci.

3.      Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym? Rozmawiamy o solidarności klasowej i granicach kompromisu.

Dzień Chłopaka.  Rola przyjaciela w moim życiu.