Akcja Lato 2022 I tydzień - program

Drukuj

I tydzień 

27. 06 – 01. 07. 2022

„Piękna nasza Polska cała”

Kierownik: Małgorzata Skrzypek


Poniedziałek 27. 06. 2022 r.

Hasło dnia: Śląsk – kraina czarnego złota.

Wychowawcy:  

GRUPA I – K. Gałek - Żmudzka

GRUPA II – A. Mikołajczuk

GRUPA III – J. Bajer (7.00 - 11.00),  M. Gwóźdź (11.00 - 15.00)

GRUPA IV – E. Rutka

GRUPA V – M. Chrabąszcz (7.00 - 11.00), M. Kaptur (11.00 - 15.00)

Wyjście na basen (os. Kolorowe) - wpłata 7zł - niezbędny będzie plecak z ręcznikiem, czepkiem, strojem kąpielowym i klapkami, nakrycie głowy w przypadku dużego nasłonecznienia a w razie deszczu pelerynką/kurtką z kapturem (parasol - wykluczony). Prosimy, aby dzieci miały legitymację (przejazd komuikacją miejską).

Wtorek 28. 06. 2022 r.

Hasło dnia: Małopolska – nieznana bliskość.

Wychowawcy:  

GRUPA I – K. Gałek - Żmudzka

GRUPA II – A. Gajda

GRUPA III – M. Gwóźdź

GRUPA IV – M. Mróz

GRUPA V - M. Kaptur

Wyjazd na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego.

Atrakcje: zwiedzanie Ekspozycji Przyrodniczej w Ośrodku Edukacji OPN,

spacer Doliną Prądnika, zwiedzanie Jaskini Ciemnej.

Zbiórka uczestników 7. 15. POWRÓT DO SZKOŁY OK. 15:00

Koszt wycieczki 85zł - płatne w poniedziałek 27. 06. 22.

Prosimy by dzieci były już po lekkim śniadaniu, zażyły w razie konieczności lek na chorobę lokomocyjną, drugą dawkę miały w plecaku - opisaną imieniem i nazwiskiem oraz z podanym dawkowanie. Proszę zaopatrzyć dziecko w woreczek oraz chusteczki nawilżane i suche. Niezbędne będzie; nakrycie głowy w przypadku dużego nasłonecznienia, wygodne pełne buty, środek na komary i kleszcze. W tym dniu dzieci, które korzystają z posiłków, otrzymają zamiast obiadu suchy prowiant.

Środa 29. 06. 2022 r.

Hasło dnia: Góry Świętokrzyskie.

Wychowawcy:  

GRUPA I – A. Parzyszek

GRUPA II – A. Mikołajczuk

GRUPA III – J. Bajer

GRUPA IV – E. Rutka (7.00 - 11.00), M. Mróz (11.00 - 15.00)

GRUPA V - M. Kaptur

 

Warsztaty "Balonowe czary".
Zajęcia odbędą ię na terenie szkoły. Koszt - 20 zł.

Balonowe czary – warsztaty twistowania modelin włoskich

Skręcanie balonów (balonowe kreacje) to międzypokoleniowa umiejętność animacyjna polegająca na tworzeniu zwierząt, roślin, postaci i przedmiotów z podłużnych kolorowych balonów. Jest to bardzo popularna forma animowania czasu wolnego, niezwykle lubiana przez dzieci. Zajęcia z modelowaniem balonów polegają przede wszystkim na dobrej zabawie, rozrywce i wywołaniu uśmiechów na twarzach dzieci.

Na zajęciach dzieci nauczą się tworzyć kilka modelów balonowych. Ponadto warsztaty mają na celu:

- doskonalenie umiejętności manualnych, plastycznych i estetycznych (motoryka mała)
- doskonalenie koordynacji ruchowo-mięśniowej
- rozpoznawanie brył, kształtów, zwierząt, przedmiotów, kolorów
- zapoznanie z teorią oraz najważniejszymi akcesoriami w pracy twistera
- niwelowanie strachu przed pękającymi balonami
- przyswojenie podstawowych technik pompowania pompką dwustronną
- przyswajanie kilku podstawowych pojęć, nazw (także w języku angielskim) związanych z modelowaniem balonów
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań dzieci

- kształtowanie i kontrolowanie ruchów dłoni i palców
- aktywizację półkul mózgowych
- ćwiczenie spostrzegawczości i zapamiętywanie
- rozwijanie uwagi i refleksu
- przełamywanie onieśmielenia
- wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Na zajęciach dzieci poznają także literaturę animacyjną polską i włoską, promującą modelowanie balonów.

Czwartek 30. 06. 2022 r.

Hasło dnia: Hej góry, nasze góry.

Wychowawcy:  

GRUPA I – A. Parzyszek

GRUPA II – A. Gajda

GRUPA III – M. Gwóźdź

GRUPA IV – M. Mróz

GRUPA V - M. Chrabąszcz

 

Wyjście na basen (os. Kolorowe) - wpłata 7 zł - niezbędny będzie plecak z ręcznikiem, czepkiem, strojem kąpielowym i klapkami, nakryciem głowy w przypadku dużego nasłonecznienia, a w razie deszczu pelerynką/kurtką z kapturem (parasol - wykluczony). 

 

Piątek 01. 07. 2022 r.

Hasło dnia: Podkarpacie.

Wychowawcy:  

GRUPA I – K. Gałek - Żmudzka (7.00 - 11.00)A. Parzyszek (11.00 - 15.00)

GRUPA II – A. Mikołajczuk (7.00 - 11.00), A. Gajda (11.00 - 15.00)

GRUPA III – J. Bajer

GRUPA IV – E. Rutka

GRUPA V - M. Chrabąszcz

 

GRUPA I i III - zbiórka  7:50

GRUPA II, IV i V - zbiórka 8:15

Wyjście do Muzeum Etnograficznego na warsztaty pt. "Pole tworzenia". Koszt warsztatów 12zł. Muzeum honoruje KDR oraz KKM 3+, wówczas bilet kosztuje 6zł - uczeń musi posiadać przy sobie ww. karty.
UWAGA! Proszę zaopatrzyć dzieci w bilety MPK, gdyż legitymacja do bezpłatnych przejazdów obowiązuje tylko do 30. 06.

2 bilety ulgowe 60 minutowe.