Terminy konkursów klas I-III

Drukuj

Prosimy o zapoznanie się z terminami poszczególnych konkursów dla klas młodszych: 

 Krakusek  –  finał                13 III 2012r.  

           godz.10.00 na Wawelu  


Kangur i Żaczek                          
15 III 2012r.

Łamacz Głowy                            15 III 2012r.

Zuch zintegrowany                     19 III 2012r.

Zuch z j. angielskiego                  20 III 2012r.

Świetlik                                     20 III 2012r.

Matematyczne Mistrzostwa           30 III 2012r.

Informatyka i komputery              27 IV 2012r.