III Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Drukuj

11 stycznia 2016 r. odbył się już III Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Cieszył się znów ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 50 uczniów z klas I - VI. W tym roku zaprosiliśmy do udziału w konkursie również RODZINY! 
Uczniowie i Rodzice zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, a także instrumentalne. 
Nie zabrakło ciekawych strojów, rekwizytów oraz układów choreograficznych, które wzbogaciły przebieg konkursu.

 Jury  w składzie:

przewodnicząca   p. Ewelina Tutka - muzyk, instruktor tańca towarzyskiego i fitness 
                           p. Bożena Sendorek -
nauczyciel j. polskiego 
                           p. Marta Sobolewska - Król -
nauczyciel przyrody, wychowawca
                            świetlicy, bibliotekarz
                           siostra Małgorzata Janas -
nauczyciel religii
                           p. Ewa Rutka -
nauczyciel edukacji wczesnoszolnej

oceniało walory głosowe, wykonanie oraz ogólny wyraz artystyczny występu. 

 Punkty przyznawano w następujących kategoriach;

                                                

Oto wyniki:

ZESPOŁY RODZINNE

Nagrodę GRAND PRIX otrzymały trzy RODZINY!

SOLIŚCI - klasy I - III

 DUETY - klasy I - III


SOLIŚCI - klasy IV - VI

DUETY - klasy IV - VI

GRATULUJEMY !!!

GALERIA