Programy nauczania 2017/2018

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

OBOWIAZUJĄCY W I ETAPIE EDUKACYJNYM KL. I – III,

W II ETAPIE EDUKACYJNYM KL. IV- VII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 82 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W KRAKOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

L.p.

Nr

w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Przedmiot

Nauczyciel realizujący

I ETAP EDUKACYJNY

KLASA I

SP82/1/09/17/18

„Program edukacji wczesnoszkolnej dla klasy I – III z 2017r.”

red. M. Dobrowolska

GWO

Edukacja wczesnoszkolna

  Z. Wiekierak, M. Chrabąszcz,      A. Działo, D. Drewnicka,          M. Mróz

SP82/2/09/17/18

„Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017r.”

I.Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska, A. Sikorska

Macmillan

J. angielski

A. Działo

SP82/3/09/17/18

"Edukacja przez Szachy w Szkole"- program nauczania gry w szachy w oparciu o projekt PZSz.

B. Gołdyn

 

Zajęcia szachowe

B. Gołdyn

SP82/4/09/17/18

„W drodze do Wieczernika” - program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wydawnictwo św. Stanisława

Religia

s. M. Wiśniowska

SP82/38/09/17/18

„Matematyczny szkrab”

Z. Wiekierak

 

Edukacja matematyczna

Z. Wiekierak

KLASA II

SP82/1/08/16/17

„Program edukacji wczesnoszkolnej”

J. Brzózka, K. Harmak,

K. Izbińska, A. Jasiocha,

WSiP

Edukacja wczesnoszkolna

K. Regucka, M. Mróz

SP82/2/08/16/17

„Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego ”

M. Bogucka

Pearson

Central Europe

J. angielski

K. Gałek –Żmudzka

SP82/3/08/16/17

„Szachowe Królestwo” – program nauczania gry w szachy w klasach 1-4 szkoły podstawowej

M. Zielińska

PZSz

Zajęcia szachowe – innowacja pedagogiczna

B. Gołdyn

SP82/4/08/16/17

„W drodze do Wieczernika” - program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wydawnictwo św. Stanisława

Religia

s. M. Wiśniowska

KLASA III

SP82/1/08/15/16

„Program edukacji wczesnoszkolnej”

J. Brzózka, K. Harmak,

K. Izbińska, A. Jasiocha,

WSiP

Edukacja wczesnoszkolna

E. Rutka, M. Skrzypek

M. Mróz, D. Drewnicka

SP82/4/08/15/16

„Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego ”

M. Bogucka

Pearson

Central Europe

J. angielski

K. Gałek –Żmudzka,

M. Kaptur

SP82/5/08/15/16

„Szachowe Królestwo” – program nauczania gry w szachy w klasach 1-4 szkoły podstawowej

M. Zielińska

PZSz

Zajęcia szachowe – innowacja pedagogiczna

B. Gołdyn

SP82/6/08/15/16

„W drodze do Wieczernika” - program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wydawnictwo św. Stanisława

Religia

s. M. Wiśniowska

II ETAP EDUKACYJNY

KLASA IV

SP82/5/09/17/18

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

A. Łuczak,

A. Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. polski

B. Sendorek, R. Knapik,

 J. Bajer

SP82/6/09/17/18

Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

M. Ellis, A. Rak

Oxford

J. angielski

K. Gałek -Żmudzka,

M. Kaptur

SP82/7/09/17/18

„Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii w klasach 4 - 6

T. Maćkowski

Nowa Era

Historia

B. Potoczna

SP82/8/09/17/18

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.

J. Golanko

Nowa Era

Przyroda

M. Sobolewska Król

SP82/9/09/17/18

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4 - 8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka

E. Siudy, M. Mucha

SP82/10/09/17/18

„Do dzieła”. Program nauczania plastyki w klasach  4-7 szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak,

M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

Nowa Era

Plastyka

A. Mikołajczuk

 

SP82/11/09/17/18

„Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki.

K. Granek

G. Kilbach

Nowa Era

Muzyka

M. Skrzypek

SP82/12/09/17/18

„Jak to działa” Program nauczania techniki w szkole podstawowej w klasach 4 - 6

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

Technika

M. Mróz

SP82/13/09/17/18

„Lubię to!”

Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej

M. Kęska

Nowa Era

Informatyka

M. Mróz

SP82/14/09/17/18

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

K. Warchoł

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

Wychowanie fizyczne

R. Gruca, A. Gajda

SP82/15/09/17/18

Poznaję Boga i w Niego wierzę - program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wydawnictwo św. Stanisława

Religia

s. M. Wiśniowska

SP82/16/09/17/18

Wędrując ku dorosłości

T. Król

RUBIKON

Wychowanie do życia w rodzinie

B. Sendorek

KLASA V

SP82/5/08/16/17

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

A. Łuczak,

A. Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. polski

B. Sendorek

SP82/6/08/16/17

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny.

M. Ellis, A. Rak

M. Niesiobska,

Oxford

J. angielski

K. Gałek -Żmudzka,

M. Kaptur

SP82/7/08/16/17

„Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej

T. Maćkowski

Nowa Era

Historia

B. Potoczna

SP82/8/08/16/17

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej klasy 4-6 „Tajemnice przyrody”

J. Golanko

Nowa Era

Przyroda

M. Krawczyk

SP82/9/08/16/17

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego klasy IV-VI szkoły podstawowej

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka

E. Siudy, M. Mucha

SP82/10/08/16/17

„Do dzieła”. Program nauczania plastyki w klasach  4-6 szkoły podstawowej

J. Lukas

K. Onak

Nowa Era

Plastyka

A. Mikołajczuk

 

SP82/11/08/16/17

Program nauczania muzyki w klasach 4-6

K. Granek

G. Kilbach

Nowa Era

Muzyka

M. Skrzypek

SP82/17/09/17/18

„Jak to działa” Program nauczania techniki w szkole podstawowej w klasach 4 - 6

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

Zajęcia techniczne

M. Mróz

SP82/18/09/17/18

„Lubię to!”

Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej

M. Kęska

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

M. Mróz

SP82/14/08/16/17

Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie-Sport-Rekreacja

U. Kierczak

Impuls

Wychowanie fizyczne

R. Gruca,

A. Gajda

SP82/19/09/17/18

Wędrując ku dorosłości

T. Król

RUBIKON

Wychowanie do życia w rodzinie

B. Sendorek

 

SP82/15/08/16/17

Poznaję Boga i w Niego wierzę - program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wydawnictwo św. Stanisława

Religia

B. Safian - Albińska

KLASA VI

SP82/7/08/15/16

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

A. Łuczak,

A. Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. polski

R. Knapik

SP82/8/08/15/16

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny.

M. Ellis, A. Rak

M. Niesiobska,

Oxford

J. angielski

M. Kaptur

SP82/9/08/15/16

„Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej

T. Maćkowski

Nowa Era

Historia

B. Potoczna

SP82/10/08/15/16

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej klasy 4-6 „Tajemnice przyrody”

J. Golanko

Nowa Era

Przyroda

M. Krawczyk

SP82/12/08/15/16

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego klasy IV-VI szkoły podstawowej

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka

E. Siudy

SP82/13/08/15/16

„Do dzieła”. Program nauczania plastyki w klasach  4-6 szkoły podstawowej

J. Lukas

K. Onak

Nowa Era

Plastyka

A. Mikołajczuk

 

SP82/15/08/15/16

Program nauczania muzyki w klasach 4-6

K. Granek

G. Kilbach

Nowa Era

Muzyka

M. Skrzypek

SP82/20/09/17/18

„Jak to działa” Program nauczania techniki w szkole podstawowej w klasach 4 - 6

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

Zajęcia techniczne

M. Mróz

SP82/21/09/17/18

„Lubię to!”

Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej

M. Kęska

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

M. Mróz

SP82/17/08/16/17

Wędrując ku dorosłości

T. Król

RUBIKON

Wychowanie do życia w rodzinie

J. Zamojska

SP82/21/08/15/16

Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie-Sport-Rekreacja

U. Kierczak

Impuls

Wychowanie fizyczne

A. Gajda

SP82/22/08/15/16

Poznaję Boga i w Niego wierzę - program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wydawnictwo św. Stanisława

Religia

B. Safian - Albińska

KLASA VII

SP82/22/09/17/18

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

A. Łuczak,

A. Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. polski

J. Bajer,

R. Knapik

SP82/23/09/17/18

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII i VIII szkoły podstawowej.

E. Piotrowska,

T. Sztyber

Macmillan

J. angielski

K. Gałek -Żmudzka,

M. Kaptur

SP82/24/09/17/18

Program nauczania języka hiszpańskiego dla klas VII – VIII szkoły podstawowej.

  1. Kusicielek

Klett

J. hiszpański

A. Wieczorek

SP82/25/09/17/18

„Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii

T. Maćkowski

Nowa Era

Historia

B. Potoczna

SP82/26/09/17/18

Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej.

A. Zdziennicka

Nowa Era

Biologia

M. Krawczyk

SP82/27/09/17/18

Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej ery.

T. Kulawik,

M. Litwin

Nowa Era

Chemia

M. Krawczyk

SP82/28/09/17/18

Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa

E. M. Tuz, B. Dziedzic

Nowa Era

Geografia

M. Sobolewska Król

SP82/29/09/17/18

Spotkanie z fizyką

G. Francuz – Ornat,

T. Kulawik

Nowa Era

Fizyka

B. Romanik

 

SP82/30/09/17/18

„Matematyka z plusem”

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka

E. Siudy,  M. Mucha

SP82/31/09/17/18

„Do dzieła”. Program nauczania plastyki w klasach  4-7 szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak,

M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

Nowa Era

Plastyka

A. Mikołajczuk

 

SP82/32/09/17/18

„Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki.

K. Granek

G. Kilbach

Nowa Era

Muzyka

M. Skrzypek

SP82/33/09/17/18

„Lubię to!”

Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej

M. Kęska

Nowa Era

Informatyka

M. Mróz

SP82/34/09/17/18

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

K. Warchoł

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

Wychowanie fizyczne

R. Gruca

SP82/35/09/17/18

Wędrując ku dorosłości

T. Król

RUBIKON

Wychowanie do życia w rodzinie

J. Zamojska

SP82/36/09/17/18

Rozradowanie się w Duchu Świętym

Ks. T. Panuś,

ks. A. Kilian

Wydawnictwo św. Stanisława

Religia

B. Safian - Albińska

SP82/37/09/17/18

Program doradztwa zawodowego

Program opracowany zgodnie z wytycznymi MEN przez nauczyciela                A. Woszczyna

 

Doradztwo zawodowe

A. Woszczyna

 

SP82/39/09/17/18

„Z kulturą krajów anglojęzycznych przez codzienność”

K. Gałek Żmudzka,

M. Kaptur

 

Język angielski

K. Gałek Żmudzka,

M. Kaptur

Szkolny Zestaw Programów nauczania na rok szkolny 2017/2018

zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 1 września 2017r.

Copyright 2011 Programy nauczania 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free