Klasy pierwsze 2022/2023 - opis

Drukuj

Klasy I w roku szkolnym 2022/2023

 

 

    W roku szkolnym 2022 /2023

 

ü  uczestniczą w zajęciach tańca towarzyskiego, prowadzonych przez instruktorów Szkoły Tańca Pasja, które są włączane do zajęć obowiązkowych,

ü  biorą udział w obowiązkowych dodatkowych zajęciach szachowych w wymiarze 1 godzinytygodniowo,

ü  mogą uczęszczać na różnorodne zajęcia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, np.: dodatkowyjęzyk angielski, język hiszpański, chór szkolny, zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, nauka gry na instrumencie, Robotyka, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna, Ju – Jitsu, siatkówka, tenis stołowy i inne w zależności od potrzeb dzieci.

         

Z wyrazami szacunku,

       Dyrektor szkoły.