I okres roku szkolnego 2015/ 2016 (klasy IV- VI)

Drukuj

Udział uczniów klas IV- VI w konkursach w I okresie roku szkolnego 2015/ 2016

Konkursy o zasięgu poza szkolnym:

konkursy przedmiotowe

Czas- wielki zegarmistrz świataudział wzięło 6 uczniów, (3 z 6a, 1 z 6b, 1 z 5a i 1 z 5b), do etapu rejonowego zakwalifikowała się Iga Kierczak.

A journey from London to San Francisco and a visit to Ireland on the way to America – udział wzięło 20 uczniów, (10 z 6a, 2 z 6b, 4 z 5a i 4 z 5b). Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Klaudia Gałka, Iga Kierczak i Maciej Kędzior. Iga Kierczak i Maciej Kędzior zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

konkursy tematyczne

udział wzięło …… uczniów.

inne

 

Konkursy szkolne:

(2 z 6a, 3 z 6b, 3 z 5a, 3 z 5b, 2 z 4a).