Historia szkoły

 

Historia Szkoły Podstawowej  nr 82

Szkoła Podstawowa Nr 82, to szkoła  z  60 - letnią tradycją. Zapraszamy do prześledzenia jej kart. Kroniki znajdują się w bibliotece szkolnej, poniżej zamieszczone są najważniejsze według nas wydarzenia.

Wrzesień 1954

Rozpoczęcie działalności naszej szkoły w budynku mieszczącym się na osiedlu Sportowym.

1964

Uroczyście obchodzono 10-lecie szkoły, która otrzymała imię Aleksandra Zawadzkiego. Imprezę uświetniły występy młodzieży.

1968/1969

Ten rok szkolny był szczególny, bowiem rozpoczęto go w nowym budynku na os. Kalinowym 17.

1974/1975

Minęło nam już 20 lat. Z tej okazji w kinie "Świt" odbyła się uroczysta akademia, podczas której za nowoczesne metody nauczania i wychowania szkoła jako pierwsza w Krakowie została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

1987/1988

Przystąpiliśmy do ogólnokrajowego konkursu "Szkoła zdrowa i czysta". W konkursie brało udział 4500 szkół z całej Polski. Nasza szkoła znalazła się w "złotej dziesiątce" najlepszych szkół w Polsce.

1991/1992

Prężnie działała Rada Szkoły. Rodzice wymalowali korytarze, organizowali liczne akcje zarobkowe, dzięki czemu zakupiono do szkoły kserograf oraz pierwsze komputery.

1992/1993

Nowością w szkole stały się tzw. "Dni bez lekcji, ale nie bez nauki", podczas których w niekonwencjonalny sposób uczniowie zdobywali wiedzę bez przymusu i szkolnego rygoru.

Szybkimi krokami "wchodzimy w XXI wiek". Powstała pracownia komputerowa.

1994/1995

Uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni w ogólnopolskim przeglądzie twórczości dzieci i młodzieży i otrzymali nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

1995/ 1996

W tym roku szkolnym zainicjowaliśmy Międzyszkolną Olimpiadę Ortograficzną "Ortografek" dla uczniów z klas II.

Wielki sukces odniósł zespół redakcyjny gazetki szkolnej, który zajął II miejsce w konkursie zorganizowanym przez "Dziennik Polski".

Cieszyliśmy się także sukcesem naszej uczennicy, która została najmłodszą finalistką konkursu "Ośmiu Wspaniałych".

1997/1998

Rok ten przyniósł liczne nagrody i wyróżnienia uczniom biorącym udział w konkurach m.in.: 9 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego twórczości Dziecięcej mogło swoje wiersze znaleźć w wydrukowanych tomikach poezji, zaś laureatki finału Ogólnopolskiego Konkursu "Europa w Szkole" swe nagrody odbierały na Zamku Królewskim w Warszawie.

1998/1999

W tym szczególnym dla nas roku odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Świętej Jadwigi Królowej Polski. Uroczystości rozpoczęły się 14 października poświęceniem sztandaru szkoły w kościele parafialnym. Uroczyste nadanie imienia szkole miało miejsce 12 listopada 1998 r. Przedstawienie o życiu i dziele królowej Jadwigi przygotowane na tą uroczystość uczniowie pokazywali jeszcze wielokrotnie.

1999/2000

W ramach reformy edukacji nasza szkoła została przekształcona w 6-letnią szkołę podstawową.

Przygotowaliśmy program wychowawczy szkoły, który dostał nagrodę w konkursie "Wychowawcy".

Nasze osiągnięcia w konkursach to m.in.:

- pierwsze trzy miejsca w dzielnicy oraz wyróżnienie w województwie w konkursie "2000 lat chrześcijaństwa",

- główna nagroda dla szkoły i wyróżnienia dla uczniów w konkursie plastycznym z okazji 50-lecia Nowej Huty "Nowa Huta w przyszłości".

- w konkursie "Europa w szkole" pierwsze miejsce w województwie i nagroda Ministra Edukacji Narodowej.

2000/2001

Szkoła otrzymała stałe łącze z Internetem.

Po raz pierwszy odbyła się w szkole Międzyszkolna Olimpiada Języka Angielskiego dla klas VI organizowana przez  nauczycieli języka angielskiego.

2001/2002

W tym roku również zdobyliśmy wiele nagród i wyróżnień w konkursach i turniejach m. in. 14 wyróżnień w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dziecięcej, IX miejsce w finale diecezjalnym konkursu ze znajomości Ewangelii św. Mateusza , II miejsce w Turnieju Wiedzy o Krakowie organizowanym przez SP 126, I i II miejsce w międzyszkolnym miniturnieju "Znam Kraków" organizowanym przez SP 162, III miejsce w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska "Cudowny świat bajek i baśni", II i III miejsce w konkursie "Królowa Jadwiga - życie i działalność" organizowanym przez Parafię im. Świętej Jadwigi.

2002/2003

Zgłosiliśmy się do konkursu Szkoła z klasą i otrzymaliśmy certyfikat - Szkoła z klasą.

Rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, w ramach której nauczyciele szkół na Ukrainie odbywali u nas staż pedagogiczny.

Po raz pierwszy w tym roku wprowadziliśmy do kalendarza dydaktycznego zajęcia terenowe ( Puszcza Niepołomicka, Kopce krakowskie).

2003/2004

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

21-22 kwietnia 2004 – odbyły się warsztaty Polska w Unii Europejskiej, których celem było poznanie krajów należących już do unii. W warsztatach udział wzięły klasy od I – VI, które prezentowały wcześniej wylosowane państwa (flagi, hymny, zabytki, piosenki, tańce narodowe, specjały kulinarne, a przede wszystkim tradycje).

Rok Jubileuszowy 2004/2005

Uroczyste obchody 50- lecia szkoły.

Przystąpiliśmy do programu Socrates -Comenius. Rozpoczęliśmy w bieżącym roku szkolnym realizację naszego szkolnego projektu „Skarby natury skarby kultury”, którego celem jest pogłębianie wiedzy o cennych obiektach przyrodniczych oraz bogactwie kulturowym najbliższego otoczenia, środowiska w którym żyjemy. Projekt realizowany wspólnie ze szkołami z Grecji, Włoch, Irlandii i Rumunii.

2005/2006

Wzięliśmy udział w Rajdach Turystycznych, powstało koło turystyczne przy świetlicy szkolnej.

Nowością od tego roku są Bale karnawałowe dla dzieci sześcioletnich, które poprzez taniec i zabawę mają okazję poznać swoją przyszłą szkołę.

Zorganizowaliśmy FeKuSz – Festiwal Kultury Szkolnej – w ramach wewnątrzszkolnego konkursu „Bardziej rozumem niż siłą” – przedstawienia teatralne dotyczące przeciwdziałania przemocy.

3 – 11 maj 2006 – odbyło się spotkanie wszystkich uczestników programu Socrates-Comenius – Tęcza nad Europą. Gościliśmy u nas dzieci i nauczycieli z Włoch, Grecji, Irlandii i Rumunii.

2006/2007

Z okazji 750 rocznicy lokacji Krakowa odbył się cykl zajęć zakończonych wielkim finałem „Nie od razu Kraków zbudowano”.

Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Piosenki Polskiej /Biblioteką Polskiej Piosenki. Wzięliśmy udział w Lekcjach Śpiewania na Rynku Krakowskim z okazji 11 Listopada, Rocznicy lokacji miasta , koncert „Wyśpiewaj Kraków. Uczestniczyliśmy w nagrywaniu płyty Lochu Camelot „Wyśpiewaj Kraków”.

23 października zorganizowaliśmy Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych – cała szkoła zmierzała do biblioteki szkolnej.

20 października włączyliśmy się w organizację Eskadrylli Niepodległej Rzeczypospolitej.

Październik 2006 -zajęliśmy I miejsce w międzyszkolnym konkursie recytatorskim „Wiersze Jana Brzechwy”

Listopad 2006 –odbył się wyjazd uczniów naszej szkoły w ramach wymiany międzynarodowej do Catanzaro- Włochy.

Marzec 2007 – zdobyliśmy I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie o Krakowie „Krakusek „ na Wawelu.

Marzec 2007 –zorganizowaliśmy zajęcia warsztatowe „Nasz region Małopolska”.

Marzec 2007 – ponownie gościliśmy uczniów i nauczycieli z Włoch i Grecji.

Marzec 2007 –otrzymaliśmy I nagrodę w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim z języka angielskiego pt. „Say it”.

Kwiecień 2007 – uczniowie klasy III wywalczyli III miejsce Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Krakowie.

Maj 2007 - uczeń klasy IV zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Patriotyzm we współczesnej Polsce”.

2007/2008

Uczniowie klas III zajęli I miejsce w konkursie plastycznym organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2007 – „Dzień bez samochodu”.

Dwóch uczniów klas szóstych zakwalifikowało się do etapów wojewódzkich, małopolskich konkursów przedmiotowych.

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Rozśpiewana szkoła” pod patronatem Biblioteki Polskiej Piosenki.

Szkolny zespół teatralny zdobył wyróżnienie podczas przeglądu Jasełek i zakwalifikował się do etapu finałowego.

2008/2009

Z okazji jubileuszu 60-lecia Nowej Huty zorganizowaliśmy cykl imprez edukacyjnych: I Międzyszkolny Festiwal Polskiej Piosenki "O Nowej to Hucie piosenka czyli przeboje lat 50. i 60. XX wieku" we współpracy z Biblioteką Polskiej Piosenki. Dodatkowo przygotowaliśmy wystawę "Historia jednej róży czyli życie muzyczne w Nowej Hucie w latach 1950 - 1965" oraz konkurs plastyczny "Nie od razu Nową Hutę zbudowano". Celem tych działań było pokazanie uczniom innej historii ich dzielnicy, ich "Małej ojczyzny". Uczniowie mieli także okazję poznać ludzi zasłużonych dla rozwoju kultury w Nowej Hucie - w szkole odbyły się spotkania z jazzmanami i big-beatowcami z lat 50 i 60, uczestniczyliśmy także w wspomnieniowych audycjach Radia Kraków.

23 września 2008 r. odwiedził naszą szkołę Andrzej Sikorowski.

W październiku przystąpiliśmy do akcji "Pola nadziei" w ramach współpracy z Hospicjum św. Łazarza.

W jesieni, jak co roku, odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego "Gry i zabawy z językiem angielskim".

Uczestniczyliśmy w spotkaniu Szkół Jadwiżańskich na Skałce.

Tradycyjnie, 11 Listopada, pojechaliśmy na Rynek Główny aby wziąć udział w kolejnej Lekcji Śpiewania, tym razem pod hasłem "Droga Niepodległości: Kraków - Warszawa - Gdańsk?".

21 listopada odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia nadania szkole imienia Świętej Jadwigi Królowej Polski.

W styczniu wzięliśmy udział w Spartakiadzie Dzielnicy XVI Szkół Podstawowych "Gry i zabawy ze współzawodnictwem" - zajęliśmy I miejsce.

Corocznie uczniowie klas III biorą udział w konkursie wiedzy o Krakowie "Krakusek" organizowanym przez Wawel. W styczniu 2009 r. nasza uczennica zajęła I miejsce.

Również uczniowie nasi osiągnęli sukcesy w Konkursie Wiedzy o Nowej Hucie organizowanym przez SP 129 "Nowa Huta - moja dzielnica". Zajęli I i II miejsce.

Tradycyjnie pojechaliśmy nad morze na "zieloną szkołę".

Pogłębiamy współpracę z okolicznymi przedszkolami organizując po raz pierwszy "Puchatkowy Turniej" dla przedszkolaków i uczniów klas I.

2009/2010

Rozpoczęliśmy realizację Projektu " Alternatywne formy turystyki, ekoturystyki i jak szkoła może się zaangażować" w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius. Współpracujemy ze szkołami z:Grecji, Holandii i Łotwy.

Uczestniczymy w akcji "Mleko" oraz "Owoce i warzywa w szkole".

Realizujemy program Akademia Młodych Matematyków, którego adresatami są uczniowie klas V.

Kontynuujemy realizację projektu „Rozśpiewana szkoła” oraz realizację działań w ramach FeKuSzu – Festiwalu Kultury Szkolnej.

6 października w naszej szkole miało miejsce niezwykłe wydarzenie - benefis zespołu gitarowego "Ryszardy" działającego w Nowej Hucie w latach 60 XX wieku. Po ponad 40 latach zagrali dla naszych uczniów, ich rodziców i zaproszonych gości znowu przeboje The Shadows, Paula Anki, Elvisa Presleya. Dla mieszkańców dzielnicy Nowa Huta zorganizowaliśmy ich koncert 3 grudnia w sali widowiskowo-teatralnej Kombinatu ArcelorMittal w budynku "S".

2010/2011

Realizujemy Projekt " Alternatywne formy turystyki, ekoturystyki i jak szkoła może się zaangażować" w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius. Współpracujemy ze szkołami z: Grecji, Holandii i Łotwy. W dniach 10- 15 X 2010r. gościliśmy przedstawicieli szkół partnerskich, podczas wizyty zapoznaliśmy naszych gości z tradycjami szkoły oraz naszej Małej Ojczyzny, staraliśmy się pokazać piękno Krakowa, w tym Nowej Huty.

Uczestniczymy w akcji "Mleko" oraz "Owoce i warzywa w szkole".

Realizujemy program Akademia Młodych Matematyków, którego adresatami są uczniowie klas V.

Kontynuujemy realizację projektu „Rozśpiewana szkoła” oraz realizację działań w ramach FeKuSzu – Festiwalu Kultury Szkolnej.

2011/ 2012

Uczestniczymy w akcji "Mleko" oraz "Owoce i warzywa w szkole".

17 września w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida „A ty wolałeś big-beat .. Wieczór poświęcony kompozytorowi i multiinstrumentaliście Józefowi Krzeczkowi z udziałem zespołu wokalnego Grona Pedagogicznego naszej szkoły.

 Jesienne wycieczki (klasy pierwsze – Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku k/Bochni, klasy drugie – do ZOO, klasy trzecie – spacery po Krakowie w ramach przygotowania do konkursu „Krakusek”).

 Akcje charytatywne:  jak zwykle Pola Nadziei  (sadzimy żonkile wokół szkoły), Góra Grosza,...)

17 października odbył się Dzień Patrona

25 października - Międzyprzedszkolny Turniej Uszatkowy (z okazji 100 rocznicy urodzin twórcy Misia Uszatka – Czesława Janczarskiego)

26 października XI Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Gry i zabawy z językiem angielskim” – I miejsce zdobyła drużyna naszej szkoły. Udział wzięły szkoły: 82, 2, 85, 104, 52.

 29 listopada  - VII Szkolny  Konkurs Piosenki Polskiej-. „Piosenka z imieniem”. W kategorii klas I – III: I miejsce – klasa I a za piosenkę Natalii Kukulskiej „Puszek Okruszek”; II miejsce – klasa I b za piosenkę „Kochaj czworonogi”; III miejsce – klasa III a za piosenkę Zdzisławy Sośnickiej „Julia i ja”. W kategorii klas IV -VI: I miejsce – klasa V a za piosenkę „Joszko Broda” z repertuaru Anny Marii Jopek; II miejsce – klasa VI a za piosenkę „Marina”; III miejsce – klasa VI b za piosenkę zespołu Big Cyc „Makumba”.

W tym roku szkolnym nasza szkoła otrzymuje kolejny Certyfikat „Odblaskowa szkoła” . zostajemy wyróżnieni za promowanie bezpieczeństwa uczniów.

Uczniowie naszej szkoły nadal  aktywnie uczestniczyli w licznych konkursach pozaszkolnych np. w :

 XVII Przeglądzie Twórczości Artystycznej ,zajmując I miejsce,

Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim,  Ogólnopolskim Konkursie "Tesco dla Szkół" 5 – cio osobowy zespół przygotował wspaniały projekt i wygrał pracownię multimedialną dla szkoły, Międzyszkolnej Olimpiadzie Matematycznej KYTAMETAM, w Matematycznych Mistrzostwach Polski klas II – VI mieliśmy 1 laureata i 5 wyróżnień, w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2012 naprawdę mamy się czym pochwalić. Zdobyliśmy 6 wyróżnień w różnych kategoriach. W Ogólnopolskim Konkursie ZUCH klas II – III mieliśmy aż 2 laureatów, Międzyszkolnym Konkursie Regionalnym "Krak 2012"nasze uczennice zajęły I i II miejsce, w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krakowie KRAKUSEK nasz uczeń zajął II miejsce, w V Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „ Świetlik 2012” w klasach I-V mieliśmy 1 laureata i 8 wyróżnień, w I Ogólnopolskim Konkursie  „ Komputery i informatyka” zdobyliśmy 2 wyróżnienia. 

2012/2013 

Realizujemy  innowację pedagogiczną „Matematyka innego wymiaru”, w którym biorą udział uczniowie klas II- VI. W ramach projektu unijnego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych” prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów klas najmłodszych.

W tym roku szkolnym nadal nie ustajemy w zdobywaniu kolejnych tytułów i wyróżnień , promując szkołę w najbliższym środowisku lokalnym.  Nasi uczniowie zdobyli zaszczytne miejsca, wyróżnienia i tytuły w wielu konkursach:  Ogólnopolskim Teście Ortograficznym- tytuł Mistrza Ortografii i trzech uczniów tytuł Eksperta Ortografii, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR  2013- wynik bardzo dobry i cztery wyróżnienia, Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK 2013- dwóch laureatów , jedno wyróżnienie, II Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym- I miejsce, X Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim dla Najmłodszych "Entliczek - Pentliczek"- I miejsce, Ogólnopolski Konkurs ZUCH j. angielski- laureat, Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego pt. "Strój urodzinowy Królowej Jadwigi"
-
I i III miejsce.

2013/2014

 Rok Jubileuszowy, szkoła obchodzi swoje 60- lecie powstania. Czekają nas liczne uroczystości i imprezy o charakterze lokalnym.

W październiku 2013r. otrzymaliśmy tytuł Szkoła Matematycznych Innowacji, jest to wysokie wyróżnienie za udział w projekcie Matematyka Innego Wymiaru.

Nadal podejmujemy aktywne uczestnictwo w wielu konkursach o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim, m.in.; Ogólnopolski Konkurs Plastyczno –Techniczny „ Chusteczka Królowej Jadwigi- zdobywamy II i III miejsce oraz jedno wyróżnienie , Ogólnopolskie Dyktando „Nie tylko dla Mistrzów”-uczennica klasy trzeciej zdobyła wyróżnienie.Na wyniki pozostałych konkursów nadal czekam

Copyright 2011 Historia szkoły. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free