Samorząd Uczniowski IV - VIII

Samorząd Uczniowski to reprezentanci uczniów, wybrani w wyborach szkolnych.

Zadaniem SU jest pomoc w realizacji zadań szkoły oraz reprezentowanie pomysłów uczniów na forum szkoły.

Na początku każdego roku szkolnego społeczność szkolna dokonuje wyboru Przewodniczącego i składu Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczący i Zastępca przewodniczącego to uczniowie cechujący się odpowiedzialnością, sumiennością, dbałością o innych i szkołę. Są godnymi reprezentatantami szkoły o wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniu. Zachowanie tych uczniów nie budzi kontrowersji wśród uczniów i nauczycieli.

Copyright 2011 Samorząd uczniowski IV-VIII. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free