Złota Księga

Podstawa prawna: Statut Szkoły Podstawowej Nr 82 w Krakowie ,

Rozdział VIII & 59 pkt.3

  

Na wniosek wychowawcy klasy, za zgodą Rady Pedagogicznej, uczeń klasy IV- VIII może być wpisany do " Złotej Księgi",

gdy uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorową klasyfikacyjną ocenę zachowania, chyba że Rada Pedagogiczna postanowi inaczej.

 

Rozdział VIII &59 pkt. 4

 

Uczeń , który na drugim etapie  edukacyjnym, każdego roku był wpisany do Złotej Księgi , kończąc szkołę podstawową otrzymuje tytuł : " Absolwent Primus Inter Pares".

Copyright 2011 Złota Księga. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free