Przegląd Układów Tanecznych

      W marcu wzięliśmy udział w Szkolnym Przeglądzie Układów Tanecznych. Dziewczynki zaprezentowały stworzony przez siebie układ taneczny, który  spotkał się z gorącym przyjęciem widowni. 

Wyjście do Parku Rozrywki.

    Świetnym pomysłem na integracje klasy okazało się wyjście do Laserparku. Wszyscy bawili się wyśmienicie i chętnie powtórzyliby to wydarzenie.

Rekrutacja do gimnazjum

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2014/2015.

         

W związku z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 uprzejmie informuję, że rekrutacja do samorządowych gimnazjów odbywać się będzie, z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji gimnasio (www.portaledukacyjny.krakow.pl)                                                                                                                                                                                                                     od 3 marca do 20 czerwca 2014 roku.

 

  •  Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

 

  • Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja do klas ogólnodostępnych prowadzona będzie w oparciu o ujednolicone kryteria rekrutacyjne we wszystkich krakowskich samorządowych gimnazjach. Na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl zamieszczony jest wykaz samorządowych gimnazjów, które uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.

        W celu zapisania dziecka do gimnazjum rodzic powinien złożyć w szkole podstawowej, do której aktualnie uczęszcza dziecko w terminie do 20 czerwca 2014 r, podaniakarty zapisu. Można tego dokonać:

  • klikając na baner: „Rekrutacja do gimnazjów”. W panelu publicznym modułu rekrutacji wypełnić podanie do gimnazjum, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły podstawowej.
  • wydrukować podanie z systemu, wypełnić odręczne, podpisać i dostarczyć do szkoły.
  • Podanie można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły.

 

       Kandydat do gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, ma możliwość dokonania wyboru trzech szkół, w tym jednej obwodowej, którą powinien zaznaczyć jako 3 opcję.

Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej zostanie ogłoszona przez szkolne komisje rekrutacyjne w gimnazjach 7 lipca 2014 roku o godz. 13.00.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danym gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, należy złożyć w gimnazjum oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej w terminie od 7 lipca do 9 lipca 2014 roku do godz. 13.00.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum nastąpi 10 lipca 2014 roku o godz. 13.00umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie szkoły i udostępnienie wyników w systemie.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, które będzie trwało od 10 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r.  Od 10 lipca br. od godz. 13.00 będzie można złożyć oryginały dokumentów do gimnazjów, które posiadają wolne miejsca i starać się o przyjęcie.

Wigilia klasowa.

20 grudnia zasiedliśmy do wspólnej klasowej Wigilii. Przy świetle choinki łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie wyjątkowe życzenia. Był to czas radości i wspólnego kolędowania.

Copyright 2011 Klasy archiwum. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free