Rekrutacja do gimnazjum

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2014/2015.

         

W związku z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 uprzejmie informuję, że rekrutacja do samorządowych gimnazjów odbywać się będzie, z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji gimnasio (www.portaledukacyjny.krakow.pl)                                                                                                                                                                                                                      od 3 marca do 20 czerwca 2014 roku.

 

  •  Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

 

  •  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja do klas ogólnodostępnych prowadzona będzie w oparciu o ujednolicone kryteria rekrutacyjne we wszystkich krakowskich samorządowych gimnazjach. Na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl zamieszczony jest wykaz samorządowych gimnazjów, które uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.

        W celu zapisania dziecka do gimnazjum rodzic powinien złożyć w szkole podstawowej, do której aktualnie uczęszcza dziecko w terminie do 20 czerwca 2014 r, podaniakarty zapisu. Można tego dokonać:

  • klikając na baner: „Rekrutacja do gimnazjów”. W panelu publicznym modułu rekrutacji wypełnić podanie do gimnazjum, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły podstawowej.
  • wydrukować podanie z systemu, wypełnić odręczne, podpisać i dostarczyć do szkoły.
  •  Podanie można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły.

 

       Kandydat do gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, ma możliwość dokonania wyboru trzech szkół, w tym jednej obwodowej, którą powinien zaznaczyć jako 3 opcję.

Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej zostanie ogłoszona przez szkolne komisje rekrutacyjne w gimnazjach 7 lipca 2014 roku o godz. 13.00.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danym gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, należy złożyć w gimnazjum oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej w terminie od 7 lipca do 9 lipca 2014 roku do godz. 13.00.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum nastąpi 10 lipca 2014 roku o godz. 13.00umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie szkoły i udostępnienie wyników w systemie.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, które będzie trwało od 10 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r.  Od 10 lipca br. od godz. 13.00 będzie można złożyć oryginały dokumentów do gimnazjów, które posiadają wolne miejsca i starać się o przyjęcie.

Obozowisko Wielkiej Kawalerii

17 września, pomimo deszczowej pogody udaliśmy się na Błonia Krakowskie zwiedzić Obozowisko Wielkiej Kawalerii. Dla zwiedzających udostępniono kilka namiotów, w których można było oglądać zdjęcia, plansze oraz mapy prezentujące udział polskiej kawalerii w działaniach wojennych w różnych epokach historycznych. Duże zainteresowanie wzbudziło uzbrojenie i umundurowanie polskich kawalerzystów oraz oglądany fragment musztry. Ze względu na opady deszczy koni nie podziwialiśmy na wybiegu, lecz w pojedynczych boksach, ale i tak wszystko nam się podobało.     

Koszykówka

Dnia 11.09. 2013r. naszą szkołę odwiedził koszykarz Wisły Kraków, który pokazał nam jak fajna może być zabawa  jaką  jest  gra w koszykówkę.  W prezentacji  pomagali mu uczniowie klas młodszych i starszych.  Z naszej klasy (z jako jedynej)  brały udział dwie osoby:  Mateusz K.  oraz  Paulina G. Paulina próbowała  trafić do kosza i mimo wielu prób nareszcie jej się to udało.  Prowadzący zajęcia poprosił Mateusza, by z całej siły uderzył go w brzuch co wcale nie skończyło się nieszczęściem. Nauczył się jak trenować, żeby w przyszłości mieć równie mocne mięśnie brzucha.

            Zostaliśmy zachęceni na lekcję koszykówki z Wisłą Kraków, które będą odbywać się w poniedziałki i piątki w godzinach: 15:00- 16:00- dla klas młodszych, 16:00- 17:00- dla klas starszych.

                                                                                                                                                           Agata Stęplewska

Copyright 2011 Klasy archiwum. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free