2018/2019

Program projektu Stay happy, stay healthy

OPIS PROJEKTU "Stay happy, stay helathy

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie z klasy 4a, 5a, 5b, 5c, 5d i 6b wraz z nauczycielem Katarzyną Gałek-Żmudzką realizują międzynarodowy projekt Etwinning pt. "Stay happy, stay healthy" ("W zdrowym ciele zdrowy duch"). W projekcie uczestniczą także uczniowie i nauczyciele z Włoch, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hiszpanii. Przez cały rok szkolny dzieci korespondują listownie ze swoimi kolegami, koleżankami z wybranego kraju, w przypadku naszej szkoły, z nowymi przyjaciółmi z Rzymu we Włoszech. Opisują tradycyjne potrawy swojego kraju, piszą o zdrowym jedzeniu, sportach, które uprawiają, a także o zdrowym trybie życia. Wymieniają także kartkami świątecznymi, zainteresowaniami, doświadczeniami, cały czas szlifując język angielski. Mamy nadzieję, że dzięki projektowi uczniowie poznają kulturę, tradycje, przyzwyczajenia swoich rówieśników z Włoch, rozwiną umiejętność komunikacji w języku angielskim, a przede wszystkim będą się świetnie bawić.

Poniżej wersja angielska opisu projektu, cele, zadania i przewidywane produkty i rezultaty zamieszczona również na portalu https://live.etwinning.net/projects/project/174951

About the project:

Each child will be associated to a penpal, presumably of the same age. They will exchange letters during the whole school year. They will compare lifestyles , food and art of their countries, reflecting about the idea of Health and Wellness in different cultures.
Starting from the driving question “Is it possible to have healthy lifestyles in our modern world? ” , the children will reflect with their teachers about the theme and produce works on the various meanings of “ good form”: in Art (reproducing and sending pictures of what they consider beautiful figures) ,in PE,Science, creating posters on healthy meals, and above all reflecting about wellness deriving from good health and good food.

Aims:

The first aim is letting the children use English as a real means of communication; through the letters exchange they will learn about foreign countries, about their cultures and ways of life;
they will have the possibility to think about healthy lifestyles and how to achieve them; they will be able to use their creativity to produce drawings, slogans and songs about the theme;
finally, they will reflect about their (often wrong) food habits and try to better them.

Work process:

Our Italian school will write the first letter, the Ukraine school will answer.
We have planned four steps: 
1st letter (October): Healthy food for a healthy life (letter exchange about food in the native country)
2nd letter (December): Christmas cards: let’s be happy with our relatives !(wellness as en emotional state of mind)
3rd letter: (February): Sport for a healthy life (letter exchange about sport activities)
3rd letter (April): Wellness in Art: we are all painters! Let’s create happy figures

Products: 
letters, videos, photos to edit on the Twinspace 

Expected results:

At the end of the schoolyear the students in group will create a logo or some slogans to promote healthy lifestyles, to be printed and hung in their schools .
Besides, each school will compose a song about wellness. The video will be sent to the school partner as final greetings

Copyright 2011 Program projektu Stay happy, stay healthy. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free