Harmonogram

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty                                                    1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

8 lipca 2022 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

  Czas trwania (min)
arkusz standardowy przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu * arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera arkusz dla osób słabowidzących arkusz dla osób niewidomych arkusz dla osób słabosłyszących i niesłyszących arkusz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
O100 O100 O200 O400,500 O600 O700 O800
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Copyright 2011 Harmonogram. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free