Future4me

FUTURE4ME!

W ramach krakowskiego programu nauki języka angielskiego FUTURE4ME! uczniowie klas 1, 2, 3 4, 5, 6 i 7 uczestniczą w zajęciach rozwijających zdolności z zakresu języka angielskiego w tym roku szkolnym 2023/2024.

 

CELE PROGRAMU:

   • doskonalenie umiejętności mówienia, konwersacji w języku angielskim z naciskiem na poznawanie wybranych obszarów kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych;

  • kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku angielskim;

    • poznanie i rozwijanie zainteresowania kulturą poprzez udział w projekcji krótkich filmów dotyczących sfery kulturowej krajów anglojęzycznych z pomocą nowoczesnych technologii;

   • znaczne poszerzenie wiedzy z zakresu geografii, historii, tradycji i obyczajów krajów anglosaskich i umiejętność porównywania z kulturą naszego kraju;

    • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem (bajki, opowieści, czasopisma w języku angielskim, udział w konkursach czytelniczych);

    • korespondencja uczniów z obcokrajowcami (m. in. kartki okolicznościowe, e-maile),

    • rozwijanie umiejętności przygotowania oraz prezentacji projektów w języku angielskim ze szczególnym naciskiem na prawidłową wymowę z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

    • motywowanie uczniów do słuchania piosenek w języku angielskim, zrozumienia tekstów oraz udziału w konkursach piosenek anglojęzycznych;

    • motywowanie uczniów do aktywnej współpracy z rówieśnikami w międzynarodowych projektach e-Twinning;

    • przygotowanie i stymulowanie uczniów do udziału w konkursach językowych na poziomie szkolnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim czy światowym;

Planowane Działania:

Organizacja Europejskiego Dnia Języków

Współpraca ze szkołami partnerskimi w ramach projektu e-Twinning;

Lekcje kulturowe dot. kultury krajów anglojęzycznych, 

Praca metodą projektów z wykorzystaniem narzędzi TIK;

Praca metodą dramy - odgrywanie scenek, recytowanie wierszy;

Praca metodą piosenki - organizacja konkursu “Mam talent-Śpiewam w Języku Angielskim”;

Organizacja Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną w Języku Angielskim;

Organizacja dyskusji na temat oglądanych filmów, słuchanych piosenek, zainteresowań,

Organizacja Szkolnego Konkursu Czytelniczego w Języku Angielskim

Organizacja Szkolnej Debaty Oksfordzkiej

Copyright 2011 Future4me. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free