Konkursy matematyczne

PRZYGOTOWANIE:

PONIEDZIAŁKI     8.00 – 8.45 - klasy 4

PIĄTKI                 8.00 - 8.45 - klasy 5 i 6


Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Konkurs odbędzie się 19 marca 2015 r.

Opłata za udział w tym roku wynosi 8zł.

Wpłaty należy dokonać do p. Ewy Siudy. Termin - do 31 stycznia 2015 r.

 

Małopolski Konkurs Matematyczny

Konkurs jest bezpłatny.

Etapy konkursu:

Etap szkolny 7 listopada 2014 r. (Wgląd do prac uczestników konkursu 12 listopada 2014 r.)
Etap rejonowy 13 stycznia 2015 r.
Etap wojewódzki 03 marca 2015 r.

Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://kuratorium.krakow.pl/user/sok/JP_201409191521_3.pdf

 

„Krakowska Matematyka 2014/2015”

Konkurs jest bezpłatny.

Tegoroczny temat konkursu: „ Kraków cesarsko-królewski” .

Etapy konkursu:

• szkolny – 20 listopada 2014 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,

• międzyszkolny – 13 marca 2015 r. (piątek) ok. godz. 13.00

Szczegółowe informacje na stronie internetowej OK SNM www.snm.edu.pl/oddzialy/krakow/

Zakres wiedzy i umiejętności do etapu szkolnego:

Uczeń klasy 4:

1)   rozwiązuje zadania dotyczące osi liczbowej w zbiorze liczb naturalnych,

2)   sprawnie wykonuje obliczenia w zbiorze liczb naturalnych,

3)   odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim do 2000,

4)   odczytuje dane z tekstu źródłowego, tabeli, diagramu,

5)   opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego,

6)   dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach,

7)   analizuje wyniki i ocenia ich sensowność,

8)   wykonuje obliczenia dotyczące długości, wagi, czasu i pieniędzy,

9)   rozwiązuje zadania logiczne,

Uczeń klasy 5:

Całość materiału klasy 4 oraz:

1)   rozpoznaje proste prostopadłe i proste równoległe,

2)   zna rodzaje kątów i mierzy je,

3)   opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego

z uwzględnieniem ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach i ułamków

dziesiętnych (dodawanie i odejmowanie),

4)   oblicza obwody figur płaskich i pole powierzchni prostokąta,

5)   zna własności prostopadłościanów i oblicza ich pola powierzchni,

6)   rozwiązuje zadania dotyczące skali i planu,

Uczeń klasy 6:

Całość materiału klas 4 i 5 oraz:

1)   oblicza pola powierzchni wielokątów,

2)   wykonuje działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych ( również łączne).


Copyright 2011 Konkursy matematyczne. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free