Regulamin konkursu o miano najlepszej klasy

REGULAMIN KONKURSU O MIANO „NAJLEPSZEJ KLASY”

W systemie stacjonarnym

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs o miano „Najlepszej Klasy” trwa od września do dnia wystawienia ocen rocznych w czerwcu.
 2. W konkursie biorą udział klasy IV – VIII.
 3. Konkurs rozgrywa się w dwóch kategoriach wiekowych :

Klasy 4-5 i Klasy 6-8.

 1. W konkursie bierze się pod uwagę osiągnięcia naukowe: średnią ocen klasy, średnią ocen z zachowania, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 2. W konkursie oceniane będzie także zaangażowanie w życiu szkoły i środowiska: pełnienie dyżurów, przygotowywanie uroczystości / imprez szkolnych, udział w akcjach charytatywnych, praca na rzecz biblioteki, udział w pracach SU i spotkaniach Samorządu, zadania wyznaczone przez opiekunów lub wynikające z planu pracy szkoły, systematyczna pomoc koleżeńska, zaangażowanie w wolontariat .
 3. Ponadto klasy zbierają punkty za porządek w szatniach i posiadanie zmiennego obuwia, schludny wygląd oraz związane włosy.
 4. Za aktywną pracę dyrektor i opiekunowie samorządu przyznają dodatkowe punkty na koniec okresu i roku szkolnego.
 5. W miesiącu styczniu zostaną ogłoszone wyniku I etapu konkursu.
 6. Punkty zgromadzone przez klasę w I etapie konkursu będą uwzględnione w całorocznym podsumowaniu.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi na apelu podsumowującym pracę po I okresie i po czerwcowej konferencji klasyfikacyjnej.
 8. Dla klas, które zajmą pierwsze miejsca przewidziana jest nagroda pieniężna. Jej wysokość ustalana jest na początku roku szkolnego przez Radę Rodziców.
 9. Za prawidłowy przebieg konkursu na terenie szkoły odpowiada SU wraz z opiekunami.
 10. Za prezentację wyników po I okresie i na zakończenie roku odpowiada SU i opiekunowie.

Copyright 2011 Regulamin konkursu o miano najlepszej klasy. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free