Plan pracy SU klas IV - VI

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV - VI

Rok szkolny 2012/2013

 

Lp.

Zadanie

Termin

Uwagi

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3.09.2012

Prowadzenie apelu.

2.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

wrzesień/ październik

Przeprowadzenie kampanii wyborczej, zorganizowanie   wyborów.

3.

Spotkanie opiekunów z członkami SU

wrzesień

Ustalanie zadań samorządu, wyznaczanie zadań dla klas,   ustalenie składu poszczególnych sekcji, przyporządkowanie gablot,   aktualizacja regulaminu o miano „Najlepszej klasy”. Ustalenie planu dyskotek   szkolnych.

4.

Cykliczne spotkania opiekunów z członkami SU

cały rok

według potrzeb (min. 1 raz / miesiąc)

Ustalenie odpowiedzialnych za przygotowanie i   przeprowadzanie akcji, omawianie bieżących spraw.

5.

Poczet Sztandarowy

cały rok

Pełnienie funkcji podczas uroczystości patriotycznych i   szkolnych.

6.

Konkurs na Najlepszą   klasę

cały rok

Gromadzenie i prowadzenie dokumentacji.

7.

Dyżury szkolne

cały rok

Pełnienie dyżuru przez uczniów poszczególnych klas na   terenie szkoły zgodnie z harmonogramem , przygotowanie gazetki na tablicę   samorządową przez klasę pełniącą dyżur.

8.

Dyskoteki szkolne

cały rok, zgodnie z harmonogramem

Zorganizowanie opieki, rozprowadzanie biletów, prowadzenie   sklepiku.

9.

Dzień Chłopca

wrzesień

Życzenia dla chłopców klas 4-6, wybory Naj...

10.

Imieniny miesiąca

X,XII,II,III,V

Dzień ucznia według pomysłów SU

11.

Pola Nadziei

październik-maj

Współpraca ze Szkolnym Kołem PCK w ramach pomocy Hospicjum   św. Łazarza.

12.

Święto Komisji Edukacji Narodowej

październik

Życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

13.

Zabawa Andrzejkowa

listopad

Wieczór wróżb i dyskoteka klas 4-6.

14.

Orszak Świętego Mikołaja

grudzień

Klasowe mikołajki

15.

Szkolne spotkanie wigilijne

grudzień

Dekoracja klas, gablot, życzenia dla uczniów, rodziców,   nauczycieli.

16.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

styczeń

Zbiórka pieniędzy.

17.

Pomagaj zwierzętom – one też potrzebują miłości

styczeń

Zbiórka pieniędzy dla schroniska zwierząt.

18.

Podsumowanie pracy w I okresie

styczeń

Apel w ostatnim dniu nauki I okresu - podsumowujący akcje   i imprezy oraz wyniki konkursu o miano Najlepszej   klasy – półmetek.

19.

Walentynki

luty

„Poczta walentynkowa”

20.

Dzień Kobiet

marzec

 Święto spódniczki - konkurs, życzenia dla pań i dziewczynek z naszej szkoły.

21.

Wielkanoc

marzec

Tradycje wielkanocne, życzenia dla nauczycieli i   pracowników, świąteczne gazetki klasowe.

22.

Święto szkoły

czerwiec

Dzień otwarty szkoły, Msza św.

23.

Podsumowanie konkursu o miano „Najlepszej klasy”

maj/początek czerwica

Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie   nagród i pucharu.

24.

Podsumowanie całorocznej pracy

czerwiec

Apel podsumowujący całoroczną pracę samorządu, wręczenie   nagród, podziękowań, przekazanie sztandaru klasom młodszym..

25.

Pożegnanie klas szóstych i zakończenie roku szkolnego

czerwiec

Uroczysty apel.

Copyright 2011 Plan pracy SU klas IV - VI. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free