Plan pracy SU klas IV - VI

 W tym roku Samorząd Uczniowski pracuje pod hasłem "Tak jak w Szkole nigdzie Ci nie będzie"

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015 -2016

Lp.

Zadanie

Termin

Uwagi

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2015

Przeprowadzenie apelu inaugurującego rok szkolny z udziałem Pocztu Sztandarowego

2.

Kampania wyborcza i wybory do SU

Do 10.09.2015

Prezentacja kandydatów, wybory

3.

Spotkania SU

Spotkania co najmniej raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb. Pierwsze spotkanie nowego Samorządu- wrzesień.

Ustalenie zadań Samorządu oraz sposobu ich realizacji, przypomnienie zasad regulaminu o miano najlepszej klasy/ wprowadzenie poprawek/. Terminarz zaplanowanych działań.

4.

Wystrój sal

Cały rok

Dbałość o wystrój sal zgodnie z opracowaną tematyką

5.

Konkurs o miano „Najlepszej klasy”

Cały rok

Odnotowywanie osiągnięć klas zgodnie z wymaganiami nowego regulaminu

6.

Dyżury szkolne

Cały rok

Pełnienie na terenie szkoły dyżurów przez uczniów poszczególnych klas, aktualizacja tablicy SU

7.

Szczęśliwy numer

Cały rok

Losowanie codziennie numeru z dziennika. W tym dniu uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnej, nie odnosi się to do zapowiedzianych sprawdzianów

8.

Dzień Chłopca

wrzesień

Świętowanie Dnia Chłopca- życzenia, dyskoteka

9.

Święto Komisji Edukacji Narodowej

październik

Program artystyczny i życzenia dla pracowników szkoły, ślubowanie klas I wspólnie z Samorządem klas młodszych

10.

Święto Niepodległości

listopad

Udział w apelu, przygotowanie gazetek okolicznościowych

11.

Andrzejki

listopad

Dzień wróżb andrzejkowych

12.

Mikołajki

grudzień

Przygotowanie orszaku św. Mikołaja/ wspólnie z Siostrą Małgorzatą

13.

Wigilia szkolna

grudzień

Udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym, życzenia dla pracowników szkoły, świąteczne dekoracje, wspólne kolędowanie

14.

Podsumowanie pracy w I okresie

styczeń

Apel podsumowujący I okres i ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą klasę / I etap/

15.

Karnawał 2016

luty

Dyskoteka karnawałowa/ konkurs na najciekawsze przebranie

16.

Walentynki 2016

luty

Znajdź swoją Walentynkę- życzenia dla sympatii, kartka walentynkowa.

17.

Dzień Kobiet

marzec

Kwiatek dla pań i dziewczynek- spotkanie przygotowane przez męska część SU.

18.

Wielkanoc

marzec

Poszukiwanie wielkanocnego zajączka, dekoracje świąteczne.

19.

Święto Konstytucji 3 Maja

maj

Uroczysty apel z udziałem Pocztu Sztandarowego

20.

Dzień Dziecka

czerwiec

Dzień bez stresu połączony z atrakcjami zaplanowanymi przez rodziców/ przebrania, poczęstunek, występy/

21.

Dzień Patrona

czerwiec

Udział w przygotowaniu obchodów/ Poczet Sztandarowy, udział we Mszy Świętej/

22.

Podsumowanie całorocznej pracy

czerwiec

Apel podsumowujący pracę SU w roku szkolnym, ogłoszenie wyników konkursu o miano „ Najlepszej klasy, wręczenie nagród i wyróżnień w konkursach i akcjach.

23.

Pożegnanie klas szóstych

czerwiec

Uroczysty apel , dyskoteka.

24.

Zakończenie roku szkolnego

24.06. 2016.

Uroczysty apel, przekazanie sztandaru nowo wybranemu Pocztowi Sztandarowemu

 

Copyright 2011 Plan pracy SU klas IV - VI. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free