PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS IV - VI

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016 -2017

Lp. Zadanie Termin Uwagi
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2016 Przeprowadzenie apelu inaugurującego rok szkolny z udziałem Pocztu Sztandarowego
2. Kampania wyborcza i wybory do SU Do 09.09.2016 Prezentacja kandydatów, wybory 12.09 2016
3. Spotkania SU Spotkania co najmniej raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb. Pierwsze spotkanie nowego Samorządu- wrzesień. Ustalenie zadań Samorządu oraz sposobu ich realizacji, przypomnienie zasad regulaminu o miano najlepszej klasy/ wprowadzenie poprawek/. Terminarz zaplanowanych działań.
4. Wystrój sal Cały rok Dbałość o wystrój sal zgodnie z opracowaną tematyką
5. Konkurs o miano „Najlepszej klasy” Cały rok Odnotowywanie osiągnięć klas zgodnie z wymaganiami nowego regulaminu
6. Dyżury szkolne Cały rok Pełnienie na terenie szkoły dyżurów przez uczniów poszczególnych klas, aktualizacja tablicy SU
7. Szczęśliwy numer Cały rok Losowanie codziennie numeru z dziennika. W tym dniu uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnej, nie odnosi się to do zapowiedzianych sprawdzianów
8. Dzień Chłopca wrzesień Świętowanie Dnia Chłopca- życzenia, dyskoteka/ kl. IV/
9. Święto Komisji Edukacji Narodowej październik Program artystyczny i życzenia dla pracowników szkoły, ślubowanie klasy I wspólnie z Samorządem klas młodszych
10. Święto Niepodległości listopad Udział w apelu, przygotowanie gazetek okolicznościowych ,udział w uroczystościach poza szkołą/ poczet sztandarowy/
11. Andrzejki listopad Dzień wróżb andrzejkowych
12. Dzień praw dziecka- 20 listopada listopad Przygotowanie uroczystego apelu
13. Wigilia szkolna grudzień Udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym, życzenia dla pracowników szkoły, świąteczne dekoracje, wspólne kolędowanie
14. Podsumowanie pracy w I okresie styczeń Apel podsumowujący I okres i ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą klasę / I etap/
15. Karnawał 2017 luty Dyskoteka karnawałowa/ konkursy, zabawy.
16. Walentynki 2017 luty  Walentynkowe życzenia dla sympatii, kartka walentynkowa. dekoracje związane z Dniem Zakochanych.
17. Dzień Kobiet marzec Kwiatek dla pań i dziewczynek- spotkanie / warsztaty/- moda dla pań.
18. Wielkanoc kwiecień Poszukiwanie wielkanocnego zajączka, dekoracje świąteczne.
19. Święto Konstytucji 3 Maja maj Uroczysty apel z udziałem Pocztu Sztandarowego
20. Dzień Dziecka czerwiec Dzień bez stresu połączony z atrakcjami zaplanowanymi przez rodziców/ przebrania, poczęstunek, występy/dyskoteka
21. Dzień Patrona czerwiec Udział w przygotowaniu obchodów/ Poczet Sztandarowy, udział we Mszy Świętej/.konkurs- „Czy znasz swojego patrona”
22. Podsumowanie całorocznej pracy czerwiec Apel podsumowujący pracę SU w roku szkolnym, ogłoszenie wyników konkursu o miano „ Najlepszej klasy, wręczenie nagród i wyróżnień w konkursach i akcjach.
23. Pożegnanie klas szóstych czerwiec Uroczysty apel , dyskoteka/.klVI/
24. Zakończenie roku szkolnego 23.06. 2017. Uroczysty apel, przekazanie sztandaru nowo wybranemu Pocztowi Sztandarowemu
Copyright 2011 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS IV - VI. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free