Dyżur klasy 4a

Nasza klasa chętnie angażuje się w dyżury uczniowskie w szkole. Co dzień kolejne dwie osoby są dyżurnymi. Ich obowiązkiem jest:

üproponowanie pomocy pani na portierni w wykonywaniu drobnych zajęć,

üroznoszenie mleka uczniom,

ülosowanie „szczęśliwego numerka” czyli numeru w dzienniku uczniowskim, którego posiadacz jest zwolniony z pytania J.

Nasi dyżurni na przerwach oczekują na zadania.

Copyright 2011 Dyżur klasy 4a. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free