Plan pracy SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019-2020

Lp. Zadanie Termin Uwagi
1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 2.09.2019 r. Przeprowadzenie apelu inaugurującego rok szkolny z udziałem Pocztu Sztandarowego.
2. Kampania wyborcza i wybory do SU Do 15.09.2019 r. Prezentacja kandydatów, wybory.
3. Spotkania SU Spotkania raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb Ustalenie zadań SU oraz sposobu ich realizacji, zapoznanie się z regulaminem o miano „Najlepszej klasy” . terminarz zaplanowanych działań.
4. Konkurs o miano „Najlepszej klasy” Cały rok Odnotowywanie osiągnięć klas zgodnie z wymaganiami nowego regulaminu.
5. Dyżury szkolne Cały rok Pełnienie na terenie szkoły dyżurów przez uczniów poszczególnych klas, aktualizacja tablicy SU
6. Współpraca z PCK, Kołem Wolontariatu, Samorządem klas I-III Cały rok Udział w organizowanych akcjach: zbiórka żywności, Szlachetna Paczka, zbiórka makulatury
7. Dzień Chłopca Wrzesień Świętowanie Dnia Chłopca – życzenia
8. Święto Komisji Edukacji Narodowej Październik Program artystyczny i życzenia dla pracowników szkoły, ślubowanie klas I-szych wspólnie z Samorządem Klas młodszych.
9. Święto Niepodległości Październik – Listopad Udział w uroczystościach, Poczet Sztandarowy
10. Andrzejki Listopad Dzień wróżb andrzejkowych.
11. Wigilia szkolna Grudzień Udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym, życzenia dla pracowników szkoły, wspólne kolędowanie.
12. Podsumowanie pracy w I okresie Styczeń Apel podsumowujący I okres i ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą klasę (I etap)
13. Karnawał Luty Dyskoteka karnawałowa ( opcjonalnie)
14. Walentynki Luty Kartka Walentynowa – życzenia dla sympatii.
15. Dzień Kobiet Marzec Kwiatek dla pań – życzenia.
16. Wielkanoc Kwiecień Życzenia z okazji Świąt
17. Święto Konstytucji 3 Maja Maj Działania w ramach uczczenia święta, Poczet Sztandarowy
18. Dzień Dziecka Czerwiec Dzień bez stresu, konkursy i zabawy
19. Dzień Patrona Czerwiec Udział w przygotowywaniu obchodów, Poczet Sztandarowy
20. Podsumowanie całorocznej pracy Czerwiec Apel podsumowujący pracę SU, ogłoszenie wyników konkursu na „Najlepszą Klasę”, wręczenie nagród i wyróżnień w konkursach i akcjach.
21. Pożegnanie klas ósmych Czerwiec Uroczysty apel, dyskoteka
22. Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020 r. Uroczysty apel, przekazanie sztandaru nowo wybranemu Pocztowi Sztandarowemu
Copyright 2011 Plan pracy SU. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free