klasa VIII

  TEMATYKA  GODZIN  WYCHOWAWCZYCH

- PROPOZYCJE  DLA  KLASY VIII

Rok szkolny 2021/2022

MIESIĄC

TEMATYKA

wrzesień

1.      Organizacja roku szkolnego. Przypomnienie zasad funcjonowania szkoły w czasie pandemii.Wybór Samorządu Klasowego. Zapoznanie ze Statutem Szkoły – prawami i obowiązkami  ucznia. Omówienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.  Bezpieczeństwo, zasady higieny podczas lekcji  i przerw. Zachowanie w stanach zagrożenia ( sygnały alarmowe, drogi ewakuacyjne ).

2.      Polski wrzesień.

3.      Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym? Rozmawiamy o solidarności klasowej i granicach kompromisu.

4.      Dzień Chłopaka- integracja zespołu klasowego.

październik

1.      Trudne chwile, jak sobie z nimi radzić? Nauka zdalna, hybrydowa, stacjonarna.

2.      Święto Edukacji Narodowej. Nauczyciel blisko ucznia.

3.      Jak odpowiedziaalnie korzystać z nowoczesnych urzadzeń komunikacyjnych-   telefonu komórkowego i smartfonu, smartwatch, tablet.

4.      Przed egzaminem  ósmoklasisty – zapoznanie z zasadami egzaminu.

listopad

1.      Oddajemy hołd tym, którzy od nas odeszli..

2.      Rocznica Odzyskania Niepodległości - Sylwetki ludzi odważnych i ich dokonania.Kształtowanie postaw patriotycznych.

3.      Przyczyny i skutki używania środków uzależniajacych. Nałogi a silna wola.

grudzień

1.      Mikołajki  klasowe.

2.      Konflikt-   radzenie sobie w sytuacji konfliktu.Metody rozwiazywania problemów.

3.      Świateczne tradycje. - Wigilia klasowa.

styczeń

1.      Samoocena zachowania. Jak panować nad sobą - o emocjach, stresie i mechanizmach obronnych.

2.      Podsumowanie I okresu . Bezpieczeństwo i aktywny odpoczynek podczas ferii.

luty

1.Ja w cyberprzestrzeni. Jak przeciwdziałać cyberprzemocy?

  2. Do czego dążymy i czego potrzebujemy? Nasze marzenia, plany zawodowe.

  3. Dobra książka sposobem na nudę.

4. "Czy to jest miłość, czy to jest kochanie?" - o sile uczuć.

marzec

1.      Święto Kobiet w klasie.

2.      Kształtowanie odpowiedzialności za siebie, konsekwencje nieprzemyślanych decyzji.

3.      Stres w moim życiu. Sposoby radzenia sobie ze stresem.

  4. Rola rodziny w życiu nastolatka.

kwiecień

1.  Z ekologią za pan brat - nasze działania proekologiczne.

  2. Jaka szkoła średnia? Typy i oferty szkół w naszej okolicy.

  3. Święta Wielkanocne – czas odrodzenia i nadziei.

maj

1.      Ważne daty dla Polaka - Konstytucja 3 Maja.

2.      Prawidłowa dieta nastolatka. zabużenia odżywiania

3.      Skąd czerpiemy informacje? Jakie źródła informacji są wiarygodne, sposoby działania reklam na ludzi.

czerwiec

1.      Nasze święto – Święto Szkoły.Kształtujemy poczucie emppatii- nasze działaania charytatywne.

2.      Czym jest praca w życiu człowieka?  Jak mądrze i aktywnie wypocząć?

3.     Pożegnania nadszedł czas- kończymy szkołę podstawową. Bezpieczne wakacje.

 

1.      Organizacja roku szkolnego. Wybór Samorządu Klasowego. Zapoznanie ze Statutem Szkoły – prawami i obowiązkami  ucznia. Przypomnienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.  Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, podczas lekcji  i przerw. Zachowanie w stanach zagrożenia ( sygnały alarmowe, drogi ewakuacyjne ).

2.      Polski wrzesień – odwiedzamy miejsca pamięci.

3.      Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym? Rozmawiamy o solidarności klasowej i granicach kompromisu.

Dzień Chłopaka.  Rola przyjaciela w moim życiu.
Copyright 2011 klasa VIII. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free