Międzyszkolny konkurs języka angielskiego pt. "Gry i zabawy z językiem angielskim"

Dnia 26.10. 2011 w naszej szkole odbył się 11 Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego pt. Gry i zabawy z językiem angielskim dla klas 5 i 6 zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego Marię Kaptur i Katarzynę Gałek-Żmudzką.

 

W konkursie wzięły udział drużyny 6 osobowe ze szkół podstawowych nr 52, 82, 85, 92 i 104, które zmierzyły się ze sobą w konkurencjach językowo-ruchowych. Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury składające się z nauczycieli języka angielskiego - opiekunów przybyłych drużyn. Swają obecnością zaszczyciła nas przedstawicielka Rady Dzielnicy XVI p. Grażyna Nadurska.

Konkurs zakończył wielkim sukcesem - I miejscem - naszej szkoły.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięskie drużyny piękne nagrody , ufundowane przez Radę Dzielnicy XVI i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 82.

Zobacz zdjęcia!

Copyright 2011 Międzyszkolny konkurs języka angielskiego pt. "Gry i zabawy z językiem angielskim" . Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free