Dzień Nauczyciela, ślubowanie klas I

14 października obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Tego dnia Samorząd Szkolny złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły.

Swoje nagrody, w podziękowaniu za sukcesy zawodowe, wręczyła pani Dyrektor Beata Tomaszewska nauczycielom naszej szkoły: p. Dorocie Drewnickiej, p. Bożenie Gołdyn, p. Joannie Zamojskiej, p. Katarzynie Gałek Żmudzkiej, p. Renacie Grucy, p. Małgorzacie Skrzypek, p. Barbarze Potocznej, p. Ewie Siudy, p .Marcie Sobolewskiej Król, p. Urszuli Nowaczek, p. Alicji Gajdzie. Praca Pani Wicedyrektor Małgorzaty Krawczyk została dostrzeżona również przez Prezydenta Miasta Krakowa, który przyznał także swoją nagrodę.

Był to także najważniejszy dzień dla najmłodszych uczniów naszej szkoły, ponieważ pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym wykazali się swoją wiedzą i umiejętnościami. Następnie zostali uroczyście pasowani na uczniów klasy pierwszej przez dyrektora szkoły p. Beatę Tomaszewską oraz otrzymali drobne pamiątkowe upominki ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 82 i Radę Dzielnicy XVI. Występ najmłodszych uczniów dostarczył zgromadzonym gościom wielu przyjemnych wrażeń i wiele wzruszeń.

Tu można zobaczyć zdjęcia!

Copyright 2011 Dzień Nauczyciela, ślubowanie klas I . Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free