Spotkania z Rodzicami

                                                   Terminarz najbliższych spotkań z Rodzicami

 

dzień spotkania godzina  rodzaj spotkania
21.06.2012 17.30. Rozliczenie zielonej szkoły do Dźwirzyna - wypłata dofinansowań wg. złożonych wniosków.
  18.00.  Wywiadówki końcoworoczne - spotkania z wychowawcami w salach zgodnie z harmonogramem.
25.06.2012r. 18.00. Spotkanie Rady Rodziców , sala nr 5.  Omówienie pracy szkoły za  rok 2011/2012. Sprawozdanie dyrektora szkoły z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
  17.00. Spotkanie zespołu klasy 3a z wychowawcą celem omówienia miedzy innymi, wyników sprawdzianu po klasie trzeciej.
26.06.2012 17.30. Szkolny koncert talentów .
27.06.2012 17.00. Dyskoteka pożegnalna klas szóstych.
  18.00 Spotkanie z Rodzicami ( sala nr 5) , którzy zapisali swoje dzieci na akcję    " Lato w SP 82". Przedstawienie programu zajęć i omówienie spraw organizacyjnych. Obecność rodziców obowiązkowa.
28.06.2012r. 18.00. Pożegnanie uczniów klas szóstych.
29.06.2012 9.00 Klasy IV- VI; Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. Wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów. Odebranie świadectw.
  11.00

Klasy 0- III; Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012.

W tym dniu nie ma obiadów na stołówce szkolnej.

3.09.2012r.

PROPOZYCJA  RDZ. XVI.

......

 Spotkanie Rady Rodziców z Zarządem i Radnymi Rady Dzielnicy XVI, na terenie naszej szkoły.

Copyright 2011 Spotkania z Rodzicami. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free