Olimpiada Języka Angielskiego

Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

…………………………………………………………………………………..(nazwa szkoły)

…………………………………………………………………………………………..(adres)
…………………………………………………………………………………….…...(telefon)

zgłasza udział w

IV Międzyszkolnej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Klas Siódmych

 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego (I): .........................................................................................................................

tel. kontaktowy .............................................................................................

e-mail………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego (II): .........................................................................................................................

tel. kontaktowy .............................................................................................

e-mail………………………………………………………………………..

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgoda rodziców/opiekunów na publikację wizerunku dziecka

           Kraków, dnia ........................

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka ……………………………………, ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej nr……….. podczas „IV Międzyszkolnej Olimpiady Języka Angielskiego dla Klas Siódmych”, organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 82 oraz umieszczenie zdjęć na stronie internetowej placówki www.sp82krakow.pl, Facebook’u szkoły oraz w prasie lokalnej.

 

……………………………………

         data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu przygotowania, przeprowadzenia i promocji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


                                                                                                                                     ................................................

                                                                                                            data, czytelny podpis rodzica / opiekuna

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z siedzibą os. Kalinowe 17, 31-814 Kraków, tel. 12 648 4176.

2. W Szkole Podstawowej nr 82 został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania osiągnięć uczestników Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Copyright 2011 Formularz zgłoszeniowy. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free