01
01
Nasza szkoła
02
02
Rozśpiewana Szkoła "Piosenki z historią w tle..."
03
03
Rozśpiewana Szkoła "Piosenki z historią w tle..."
04
04
Rozśpiewana Szkoła "Piosenki z historią w tle..."

Rekrutacja do klasy I 2019/20120

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
 
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 29 marca 2019 r. 21 – 28 maja 2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 1 kwietnia 2019 r. do 29 maja
2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 maja 2019 r. 12 czerwca
2019 r.
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 9 – 17 maja 2019 r. 13 – 18 czerwca 2019 r.
5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  20 maja 2019 r. 19 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

Copyright 2011 Rekrutacja do klasy I 2019/20120 . Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free