Komunikat

Zmiana terminu dodatkowych dni wolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 w Krakowie informuje, iż w związku z przełożeniem egzaminu ósmoklasisty,  ulegają zmianie terminy dodatkowych dni wolnych szkoły,  ustalone na początku roku szkolnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, związane z przeprowadzeniem Egzaminu ósmoklasisty:

16.06.2020 r., 17.06.2020r., 18.06.2020r.

                                                                 Dyrektor szkoły

                                                                Beata Tomaszewska

Copyright 2011 Komunikat. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free