16 października Rocznica Koronowania Jadwigi na Króla Polski

Z życia naszej Patronki

Mimo, iż Dzień Patronki naszej szkoły obchodzimy 8 czerwca, to należy wspomnieć, że właśnie wczoraj - 16 października minęła kolejna rocznica koronowania Jadwigi na Króla Polski.

13 października 1384 przybyła Jadwiga z Węgier do Polski, na Wawel. 16 października tegoż roku w Krakowie została koronowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę na Króla Polski. Wobec jej małoletniości ster rządów w państwie dzierżyli możnowładcy małopolscy, pozostający w kontakcie z jej matką, Elżbietą Bośniaczką – jednak nie powołano regenta /osoby sprawującej władzę w imieniu monarchy/, ponieważ, jak pisze Jan Długosz;

„Wszystko, co mówiła lub czyniła, znamionowało sędziwego wieku powagę”.

Copyright 2011 16 października Rocznica Koronowania Jadwigi na Króla Polski. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free