15 Rocznica Kanonizacji Św. Jadwigi Królowej

30 maja 2012r w Krakowie odbył się II Zjazd Rodziny Szkół im. Św. Jadwigi Królowej z okazji 15-lecia kanonizacji naszej Patronki.

O godz. 13.00 uczestnicy zjazdu zebrali się na placu przed Barbakanem. Po uformowaniu orszaku, ze śpiewem wszyscy wyruszyli Drogą Królewską na Wawel. Młodzież z SP 82 w Krakowie pod kierunkiem p. Urszuli Nowaczek wykonała piękny, duży transparent z nazwą Rodziny Szkół i zjazdu. Podczas przemarszu pięknie przygrywała orkiestra pod kierunkiem P.Marka Lebdowicza z SP nr 2 w Nowym Targu. W czasie przemarszu szkoły miały możliwość prezentowania się. Barwny korowód prowadziła Królowa Roku – Agnieszka Przybyszewska z KLH w Otwocku.

 

W Katedrze Wawelskiej mszę św. koncelebrowali J.E. ks. Biskup Jan Szkodoń, Proboszcz Katedry Ks. Zdzisław Sochacki oraz Ks. Prof. Jacek Urban – dyrektor biblioteki Akademii Papieskiej w Krakowie. W homilii ks. Biskup najpierw przekazał słowo od J.E. Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, następnie przypomniał życie i dzieła Św. Jadwigi Królowej, do wychowawców i rodziców skierował kilka słów o wychowaniu opartym na wartościach chrześcijańskich i odpowiedzialności związanej z wychowaniem młodego pokolenia. W czasie Mszy młodzież przekazała dary:

  • Kwiaty – uczniowie z SPnr2 SP Kaszów – Wyźrał;
  • Chleb- uczniowie z Gim. w Malborku,
  • Owoce – SP w Durdach;
  • Woda i wino - Gim. nr 2 w Łodzi;
  • Księga – Św. Jadwiga Królowa Patronka Europy – ucz. SP 82 - Kraków.

Po mszy świętej artysta, P. Wiesław Rylski- twórca wotum wdzięczności Rodziny Szkół wręczył Ks. Prałatowi wizerunek św. Jadwigi Królowej wyrzeźbiony w metalu. Na razie w gablocie pod ślicznym medalionem z wizerunkiem Królowej umieszczono kilka tarcz, nazwę Rodzina Szkół im. Św. Jadwigi królowej i różyczki. Są to pamiątki Zjazdu Rodziny dla przyszłych pokoleń. Dumą i zaszczytem każdej szkoły jest umieszczenie w Katedrze Wawelskiej swojego wotum wdzięczności dla naszej Patronki. Wśród nich jest także tarcza naszej szkoły, zaprojektowana przez p. Urszulę Nowaczek.

 

/na podstawie tekstu Rady Rodziny Szkół im. Św. Jadwigi Królowej/

Copyright 2011 15 Rocznica Kanonizacji Św. Jadwigi Królowej. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free