Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

"Jadwiga […] oparła się przemijaniu.
Minęły stulecia, a blask jej świętości
nie tylko nie przygasa, ale wciąż
rozpala kolejne pokolenia."
 

Bł. Jan Paweł II

W dniu 14 października 2006r. w Krakowie zawiązała się Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej. Jednoczy nas nasza Patronka. Reprezentujemy społeczności szkół tj. dzieci, młodzież, rodziców, grono nauczycielskie, pracowników szkoły, pod patronatem Pani Wawelskiej. W Polsce jest ok. 200 szkół Jadwiżańskich i kilka placówek oświatowych poza granicami naszego kraju, m.in. w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, we Lwowie i w Australii.

Nasze cele to:

  • Popularyzacja kultu Świętej Jadwigi Królowej
  • Kształtowanie postaw moralnych u dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie ideałów i wartości reprezentowanych przez Patronkę
  • Integracja społeczności szkolnych ze szkół noszących imię Pani Wawelskiej
  • Ukazanie wspólnych obszarów działania papieża Jana Pawła II i Wawelskiej Monarchini
  • Promocja środowisk lokalnych.

 

Szkoły bogate są w wielorakie działania związane z Patronką na różnych płaszczyznach: wychowawczej, religijnej, kulturowej, naukowej, charytatywnej. Organizowane są konkursy o życiu Patronki (różnego typu: plastyczne, literackie, poezji, wiedzy historycznej), akademie z okazji rocznic Patronki, która jest nam pomocna w wychowaniu dzieci, młodzieży, w rozwiązywaniu problemów, w trudach życia. Każdy z nas, niezależnie od wieku i zajmowanego stanowiska, czy to dyrektor, czy nauczyciel, dziecko, czy rodzic znajduje w przykładzie świętej Jadwigi to, co potrzebuje. Królowa uczy miłości do ludzi, rozwijania swoich talentów, nauki i pasji, rzetelnej pracy. Jej wartości są ponadczasowe, aktualne i potrzebne również w dzisiejszych, trudnych czasach.

Bł. papież Jan Paweł II podczas Jej kanonizacji na Błoniach w Krakowie powiedział:

„Rodzina Szkół im. Św. Jadwigi Królowej powstała z potrzeby serca, aby idea i dzieło Pani Wawelskiej rozwijały się jeszcze bardziej, przynosząc obfitsze owoce w naszym życiu i życiu naszych uczniów. Podejmujemy wspólne działania. Wspólna stała się droga w naszym wzrastaniu w duchu Jadwigowym”.

Staramy się urzeczywistnić życzenie bł.  papieża Jana Pawła II:

"Niech nasza droga będzie wspólna. 
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać."

Przesłanie to zostało umieszczone na awersie medalu, którym honorujemy osoby lub stowarzyszenia za wybitną działalność na rzecz Rodziny Szkół.

   

 

Logo Rodziny Szkół to dewiza ,,mm” św. Jadwigi Królowej – plecionka z dwu minuskuł m-m w kolorze czerwono-białym na niebieskim tle.

Rodzina szkół jadwiżańskich posiada także swój portal;

Po I zjeździe Rodziny Szkół powstała pieśń ,, Blaskiem Jej rozpromieniony”, której słowa i muzykę skomponował Piotr Grudzień. Pieśń stała się Hymnem Rodziny Szkół im. Św. Jadwigi Królowej.

Hymn Rodziny

BLASKIEM JEJ ROZPROMIENIONY

I zwrotka:

W spraw codziennych zagubieniu,
W niepewności jutrzejszego dnia,
Złóż zmęczoną głowę na ramieniu twej Królowej,
co przy Czarnym Krzyżu trwa.

Refren:

Blaskiem Jej rozpromieniony, księgę twego życia w chwale Boga pisz,
I jak Ona trwaj wpatrzony, w Czarny Krzyż, Wawelski Krzyż. 
Chryste! Tyś Niezwyciężony! – niesie światu wieść Zygmunta dzwonu spiż,
Wiec jak Ona trwaj wpatrzony, w Czarny Krzyż, Wawelski Krzyż.

II zwrotka:

W walki z samym sobą przeznaczeniu, 

W ciągłym odbijaniu się od dna,
Spokój, ukojenie znajdź w spojrzeniu Tej, co brzemię
udręk ludzkich bezkres zna.

Ref.:

Blaskiem Jej rozpromieniony…

III zwrotka:

W samotności, w obcej ciszy brzmieniu,

Gdy w twym oku beznadziei łza,
Dojrzyj sens istnienia w Jej cierpieniu, co odmienia
los – zbawienie tobie da.

Ref.:

Blaskiem Jej rozpromieniony…

 

Santiago de Compostela, 13 VI 2007


/na podstawie Księgi złożonej na Wawelu w 15. Rocznice Kanonizacji Św. Jadwigi/
Copyright 2011 Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free