Rozśpiewana szkoła

Ucha nadstawiam, słucham jak gra, muzyka we mnie - w muzyce ja...

Przedmioty artystyczne to bardzo ważny element edukacji – rozwija zainteresowania uczniów, kształtuje ich wrażliwość na kulturę, wspomaga harmonijny rozwój każdego dziecka. Wobec małej ilości godzin przeznaczonych w programie szkoły podstawowej na te przedmioty przygotowaliśmy projekt edukacyjny rozszerzający edukację artystyczną w naszej szkole. 

Projekt głównie obejmuje muzykę i taniec. Wybraliśmy kulturę muzyczną bo śpiew, muzyka i taniec należy do najbardziej wyszukanych form artystycznych, najpełniej oddaje głębię ludzkich przeżyć i uczuć. Muzyka jest zjawiskiem, które w znacznym stopniu ułatwia zapamiętywanie. Słuchając jej, uczeń potrafi się zrelaksować. A tworząc samemu kształtuje swoją kreatywność, poczucie piękna.

Jednym z elementów projektu jest „Rozśpiewana szkoła” – cykliczne festiwale polskiej piosenki, w których uczestniczą uczniowie, rodzice i nauczyciele. Taka wspólna praca zespołu klasowego nad przygotowaniem wybranej piosenki na festiwal zachęca uczniów do poszukiwania różnorodnych form ekspresji artystycznej, rozbudza poczucie własnej wartości, uczy samo prezentacji, a przede wszystkim sprawia wiele radości małym i większym artystom!

 

Cele

-          Zapoznanie uczniów z historią polskiej piosenki

-          Poznanie repertuaru piosenek polskich: dziecięcych, popularnych, innych rodzajów

-          Poznanie historii Nowej Huty

-          Kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki

-          Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej

-          Rozbudzanie radości z kontaktu z muzyką

-          Kształcenie umiejętności działania w grupie

-          Przygotowanie do czynnego udziału w kulturze

-          Rozwijanie świadomości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych

-          Kształcenie umiejętności współpracy w grupie

-          Umiejętność przeprowadzania profesjonalnej prezentacji

 

W roku 2007 odbył się w naszej szkole I Festiwal Piosenki Polskiej.

 

Copyright 2011 Rozśpiewana szkoła. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free