"Edukacja przez Szachy w Szkole"

Innowacja pedagogiczna stworzona jest w oparciu o projekt 
Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
Celem jej jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów; 
szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, 
rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości:
jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
Bez względu na wiek dziecka szachy mogą:
- poprawić jego koncentrację, 
- zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, 
- rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć
- kształtować umiejętności logicznego myślenia i podejmowania decyzji,
- uczyć determinacji, motywacji i sportowego zachowania.
Zajęcia szachowe prowadzone są w klasach I - III w formie gier i zabaw z całą klasą.

Copyright 2011 "Edukacja przez Szachy w Szkole". Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free