"Przez kulturę do codzienności"

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego "Przez kulturę do codzienności"

W obecnych czasach znajomość języków obcych, w szczególności języka angielskiego jest niezwykle istotna. Umiejętność posługiwania się tym językiem ułatwia nie tylko podróżowanie w celach turystycznych, komunikowanie się, ale także poszukiwanie i zdobywanie pracy w kraju i za granicą. Język angielski daje też możliwość poznania kultur, tradycji i obyczajów innych narodów. Dzięki tej wiedzy rozwijamy swoje horyzonty, uczymy się tolerancji w stosunku do nieznanych norm społecznych.  Kto, jak nie młodzi ludzie mają w tak dużym stopniu do czynienia z wszechobecnością języka w swoim życiu. Zadaniem szkoły, a tym samym nauczycieli języka angielskiego jest motywowanie, zachęcanie i wspieranie młodzieży w nauce i praktycznym jego wykorzystaniem w życiu codziennym. Ważne aby proces zdobywania wiedzy odbywał się w sposób maksymalnie skuteczny, tak aby uczniowie obserwowali jego efekty i wykorzystywali je na co dzień.

Celem innowacji "Z kulturą krajów anglojęzycznych przez codzienność" jest szersze zainteresowanie uczniów językiem angielskim, poznanie kultury anglosaskiej, a przez to przekonanie ich jak ważna jest znajomość i świadomość języka we współczesnym świecie. Równoległym założeniem jest także by zajęcia lekcyjne były bardziej ciekawe i atrakcyjne dla uczniów, tak aby mogli czerpać z nich przyjemność i satysfakcję ze swoich osiągnięć. W procesie innowacji zwraca się szczególną uwagę na stosowanie różnych form i metod pracy, które pozwalają na wszechstronne rozwijanie umiejętności (czytania ze zrozumieniem, mówienia, pisania oraz słuchania) i poszerzanie wiedzy w zakresie kultury krajów anglosaskich oraz słownictwa tematycznego.  

Mamy nadzieję, że dzięki tej innowacji uczniowie poczują się pełnoprawnymi obywatelami Europy i świata. 

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z innowacji prowadzone są

w klasach V, VI i VII.

nauczycielki języka angielskiego

Katarzyna Gałek-Żmudzka, Maria Kaptur

Zapraszamy do galerii innowacji.....

 

 

 

 

Copyright 2011 "Przez kulturę do codzienności" . Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free