PLAN DNIA

6.30 - 8.45

 
 
 • Gry i zabawy dowolne w kącikach 
 
 • Czytanie czasopism / lektura własna
 
 • Rozrywki umysłowe 
 
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela

11.30 – 12.30

 (zajęcia programowe)

 
 • Rozmowy / pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne
 
 • Konkursy / quizy / gry dydaktyczne
 
 • Relaks przy muzyce / zabawy ruchowe
 
 • Zajęcia plastyczno – techniczne
 
 • Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci
 
 • Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD
 
 • Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych pod kierunkiem nauczyciela świetlicy

12.45 - 14.30

 
  Przygotowanie do obiadu
  Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów
  Zajęcia relaksacyjne
 13.00- 14.30 Odrabianie lekcji- każdego dnia przez wszystkich uczestników

14.30 - 18.00

 (zajęcia programowe)

  Zajęcia plastyczno - techniczne
  Zabawy rekreacyjno - sportowe na powietrzu
  Zajęcia muzyczno - relaksacyjne, zabawy integracyjne
  Różne formy pracy z książką
  Zajęcia z elementami bajkoterapii i baśnioterapii
  Konkursy /quizy/gry dydaktyczne/zagadki/rebusy
  Odrabianie prac domowych
  Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD
  Zajęcia według zainteresowań dzieci
Copyright 2011 PLAN DNIA. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free