Wychowanie fizyczne kl.4 - 8

ZASADY OCENIANIA

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

w klasach IV, V-VI i VII -VIII

 

Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie

 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego.

ZAŁĄCZNIK

 

 

 

Copyright 2011 Wychowanie fizyczne kl.4 - 8. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free